Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Şirket Nasıl Kurulur? Limited Şirket Kurmak

Şirket kurmak
Şirket Nasıl Kurulur

Bu yazımda girişimcilerin şirket kurmak konusunda merak ettiği soruları yanıtlayacağım.  Günümüzde girişimciler şirket kuruluşu ve vergi ile ilgili ön yargıları nedeniyle çekimser davranabiliyorlar. Limited şirket nasıl kurulur tüm detaylarıyla analiz edelim.

Yazımızda örnek olarak Limited  Şirket kuruluşunu tüm süreçleriyle sizlerle paylaşacağım. Marka konumlandırma, kurumsal görünüm, sınırlı sorumluluk ve itibar için şirket kurmak önemli. Artık  yatırımcılar ve girişimciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şirketleşme sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır.

Şirket Kuruluşu Aşamaları

Şirket Kurmak için Yol Haritası

Şirket Kuruluşu İçin Mali Müşavir Tercihi

Öncelikle şirket kurmaya karar verildiğinde işinin uzmanı olduğunu düşündüğünüz bir Mali Müşavir ile görüşmeli ve işlemlerinizin sizin adınıza yapılması, takip edilmesi konusunda anlaşmalısınız. Danışmanlık firmalarınca şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmak üzere  reklam yapan firmalar olsa da Mali Müşavirler tarafından sürecin yönetilmesi oldukça önemlidir. Çünkü danışmanlık firmaları alanında uzman meslek mensupları kadar konuya hakim olmadıkları gibi gireceğiniz sektörün vergilendirme sürecine ve gerekliliğine göre başlangıçta sizleri yönlendiremeceyeklerdir. Bu süreçte ayrıca ticari faaliyetinizle ilgili olarak  aylık muhasebe işlemlerinizin takip edilmesiyle ilgili olarak sözleşme yapmak gerekmektedir. Şirket kurmak için ihtiyaç duyduğumuz diğer aşamalara bakalım.

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Bilgiler

Şirketlerde, şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. birçok özelliği belirleyen temel kaynak ana sözleşmelerdir.

Önce ana sözleşmenin hazırlanması için gerekli bilgileri sırasıyla listeleyelim;

 • Şirket unvanı belirlenmeli
 • Şirket ortakları ve hisse tutarları belirlenmeli, Limited Şirket için minimum 1 ortak yeterlidir.
 • Şirketin merkez adresi belirlenmeli
 • Şirket müdürünün / temsilcinin  kim olacağı belirlenmeli
 • Sermaye ve payları belirlenerek yazılmalı, 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısmın ne şekilde ödeneceği belirlenmelidir. Minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL’dir.
 • Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmeli
 • Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının detayları belirlenmeli

 Ana Sözleşmenin Onayı

Şirket kurmak için şirketin ana sözleşmesi Mali Müşavir tarafından hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile Ticaret Sicil Memurluğu’na gidilerek kayıt numarası iletilir ve 4 ana sözleşme memur huzurunda ortaklar tarafından veya vekaleten  imzalanarak onaylatılır, teslim alınır. Sicil memuru ayrıca  şirketi temsile yetkili kişi için imza beyanı da hazırlar. Vergi dairesine işe başlama bildirimi online olarak ticaret sicil memurluğunda iletilir.

Şirket Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket ana sözleşmesi oluşturulduğunda sistem otomatik olarak potansiyel vergi kimlik numarası oluşturur. Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında Anonim şirketler için  bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi nosuna ihtiyaç vardır. Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır. Limited şirket kuruluşunda sermaye blokesi zorunluluğu kaldırılmıştır.  Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir . Aynı zamanda rekabet kurumu payı da kuruluş aşamasında  Ticaret Sicil Memurluğu’nda ödenerek sicil memuruna dekontu  iletilmelidir.

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler

 • Ana sözleşme online olarak MERSİS üzerinden iletilir
 • Şirket Yetkilisi İmza Beyanı ticaret sicil memurluğunda hazırlanır veya vekalet yeterlidir.
 • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)
 • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu
 • Kurucu ortaklar bilgi formu (yabancılar için)
 • Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı (A.Ş.’ler için)
 • Rekabet Kurumu payı Ticaret Sicile ödenir.

Gibi belgeler tamamlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

İmza Sirkülerinin Hazırlanması ve Defter Tasdiki

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler kuruluş aşamasında ticaret sicil memurluğunda  tasdik ettirilmelidir.

Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

Vergi Dairesine İşe Başlama Bildirimi ve Kayıt

Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda Ticaret Sicil tarafından online bulunulur;

 • Noter onaylı ana sözleşme
 • Kira bilgileri
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu süreçlerin başlangıcında ticaret sicili onayı sonrasında Vergi Levhası online oluşturulmuştur.

Ticari Faaliyetin Başlangıcı

Girişimci, yatırımcı tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp veya e-fatura, e arşiv fatura sistemine kayıt yaptırarak, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir. Artık işin prosedür kısmı bitmiştir ve girişimcilik maharetlerinin sergileneceği işin zor kısmı başlamıştır.  Girişimci bu süreçten sonra dilediği dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum örgütlerine de üye olarak işinin gelişimine katkı sağlayabilir .Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa yine sözleşme imzaladığı Mali Müşavir aracılığıyla bu işlemlerini de yaptırabilir . Gerçekleştireceği faaliyetin gerekliliğine göre  belediye ruhsatı için ilgili belediyeye başvuru da bulunabilir ve ruhsat talep edebilir.

Şirket Kuruluşunun Maliyeti

Limited şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine  göre değişmekle birlikte  minimum  sermaye tutarı ile kurulan TC vatandaşı  bir ortak ve bir şirket müdürünün bulunması durumunda 4.000,00.-TL gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecektir. Bu rakam her zaman güncelliğinin korumayabilir ve asgari koşullar için belirtmiş bulunmaktayım. Önemli olan doğru adresten doğru hizmeti alabilmektir. Ticari faaliyet süresince her zaman desteğe ve danışmanlığa ihtiyacınız olacağı için doğru Mali Müşavir tercihinde bulunmak son derece önemlidir.

Önemli Kararlar Nelerdir?

Yukarıdakileri okuduktan sonra liste halinde kuruluş için önemli olan kararlarınız neler olduğunu görelim. Sizler için kolaylık olacağını düşünüyorum.

a) Unvan

Unvan artık sürekli kullanacağınız şirketinizin adı olacak. Belki de markanız olacak. Bu nedenle çok önemli, hazırlıklı olun ve doğru bir isim belirleyin. Mali Müşavirinize alternatif isimler sunun ve birlikte karar verin.

b) Faaliyet Konusu

Şirketinizin asıl ve sürekli yapacağı ve orta vadede iştigal edeceği ticari faaliyet konularına burada yer vermeniz gerekir. Abartmayın ve kısaca sektörel faaliyetlerinize ana sözleşmede yer verin.

c) Sermaye

Şirketinizin oluşacak tahmini cirosu, satacağınız ürünlerin ederi ve finansal yapınız açısından müşterilerinize ve finans kaynaklarına güven verecek bir sermaye tutarı belirlemeniz gerekir. Ayrıca sermayeyi belirleyen başka unsurları da ihmal etmemelisiniz.

d) Ortaklıktan Çıkma ve Kar Dağıtım Politikası

Şirketinizi ortaklarınızla birlikte kuracaksanız işlerin her zaman yolunda gitmeyeceğini düşünmelisiniz. Bu nedenle gelecekte ortaklardan biri çıkmak isterse ilk koşul mevcut ortaklara yazılı teklifte bulunması olabilir. Bu ve benzeri konular Ticaret Kanunu dışına çıkmadan belirtilmelidir. Ayrıca şirketinizin kâr dağıtım politikasını da belirlemesiniz. Şirket kazanmaya devam ediyor ve ortaklara hiç kâr dağıtılmıyorsa ortak olmanın amacı kalmaz. Haksız mıyım?

Not: Eğer bu yazımın sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız sosyal medyada paylaşmanız ve sayfada bulunan beğen butonuna tıklamanız benim için yeterli olacaktır.✍?

Konuyla ilgili videomu izlemek isterseniz aşağıda paylaşıyorum;

Tüm girişimcilere başarılar ve bol kazançlar dilerim.

Review Overview

PUAN VER

Şirket kuruluşu ve limited şirket kuruluşu aşamaları adım adım ele alınarak tüm yönleriyle değerlendirilmiştir.

User Rating: 3.83 ( 49 votes)

Hakkında Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

Kontrol edin

İhracat Bedelinin yurda getirilmesi

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

Son günlerde yaşanan kur hareketliliği ve Türk Lirasının değer kaybına karşı alınan tedbirlerden biri de …

240 Yorumlar

 1. ahmet

  teşekkürler..

 2. Onur

  Şirket kurulumu ile ilgili yardımınızı ve mesainizi rica ediyorum. Bana ulaşır mısınız?

 3. necmi

  merabalar iyi çalışmalar bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim.

  adıma krulmuş bir şirketin kaydını ticaret odasından 10 gün sonra kurulup kurulmadıgını öğrenebilirmiyim.

  ilginize teşekkr ederim.

  • Merhaba evet eğer şirket İstanbul’da kurulmuşsa İTO sicil kayıtlarından ulaşabilirsiniz, İstanbul dışında kurulmuşsa ilgili Ticaret Odasının sicil memurluğu ile görüşmeniz gerekebilir. Her ilde online olarak ulaşılamıyor.

   • Hamza karadavut

    Merhaba cihat bey . Bankaya 7.500 tl sirket için hipotek ettirdim. Ve ortağım la anlasamadim.bu parayi geri alabilirmiyim

    • Şirket için sermaye bloke yazısı alındıysa ve tescile verildiyse, geç kaldınız ancak anlaşarak hissenizi ortağınıza devredip şirketten ayrılabilirsiniz.

 4. Semih

  limited şirket kuracağım tek başıma kurabilir miyim

  • Merhaba 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Limited ve Anonim Şirketler tek gerçek kişi ortaklı olarak kurulabilir.

 5. mustafa

  merhabalar ben dekorasyon işi yapmaktayım serbes olarak çalışıyorum serbest olarak dukkanım olmadan şirket kurma şansım varmı ? ilginize teşekkür ederım

  • Merhaba Mustafa bey, öncelikle şahıs işletmesi veya sermaye şirketi farketmez her ikisinde de ihtiyacınız olan vergi dairesine ve kayıtlı olacağınız odaya bir adres bildirmektir. Dolayısıyla bu ev adresinizde olabilir, vergi dairesi yoklama sürecinde adresi tespit etmesi ve sizlere tebligat yapabilmek için bir adresiniz olması gerekir. Ofisiniz yoksa başlangıçta evinizi home/ofis tarzında kullanmanızı öneririm.

   • Murat

    Gerçekten halka hizmet veriyor danışmanlıginiz ile ücreti hak ediyorsunuz. Tebrikler.

    • Murat bey teşekkürler,yazılarımın sizlere faydalı olduğunu duyduğumda hissettiğim mutluluk yeterlidir.

 6. Şirket kuruluşu, limited şirket, anonim şirket arasındaki avantajları ve benzeri bir çok konuyu buradan soru olarak bana iletebilirsiniz. En kısa sürede sizlere yorumumu iletiyor olacağım.

 7. Mustafa

  Cihat bey Limited Şirket Kuruluşu ile ilgili olarak bilgi paylaşımı için teşekkürler. Mali Müşavir sitelerine baktığımda böyle bir çalışma bulamadım. Başarılarınızın devamını dilerim..

 8. e ticaret yapabilmek için lilimited şirketi kurmamız yeterli olacak mıdır? Ve yeterli olsa bile ileride bir sorun veya kısıtlama oluşabilir mi ?

  • Hasan bey, Limited Şirket kuruluşu sonrasında elektronik ticaret yapmanıza engel bir durum söz konusu söz konusu olmayacaktır, mevzuat değişiklikleri her zaman söz konusu, hizmet aldığınız Mali Müşavir tarafından bu hususlarda bilgilendirilirsiniz.

 9. Ali Osman ÇİM

  Cihat bey,ben İstanbul’da faaliyet gösteren bir firmanın kayseri bayiliğini aldım sayılır. gerekli konuşmalar yapıldı. faaliyet alanı temizlik ama ben ve anlaştığım arkadaşım ortak iş yapmak istiyoruz ve sadece temizlik faaliyetinde değil bir çok alanda faaliyet göstermek istiyoruz benim sorum:
  1- Adi şirket mi kuralım yoksa limited şirket mi yada sizin tavsiyeniz?
  2- hangi şirketin toplam kuruluş maliyeti ne kadar ( noter, muhasebeci, sicil kaydı, vs toplam kaç tl)?

  not: başlangıç olarak temizlik ürünlerini pazarlama üzerine
  şimdiden teşekkür ederim cevabınızı bekliyorum mail olarak atarsanız daha iyi olur. :)

  • Merhaba sektörde rekabet açısından kurumsal görünüm önemli. Limited şirket başlangıç için iyi, hacminiz büyüdüğünde daha büyük çaplı işler için Anonim Şirket düşünülebilir, maliyetler konusunda hem mail hem de yorum olarak cevap yazmıyorum, bulunduğunuz şehire göre de değişebilir. Hizmet kalitesi ve bununla birlikte emeğin bedeli her meslek mensubu için farklı olabilir..
   Yeni girişiminiz hayırlı olsun.

 10. Fatih

  Merhaba 10.000 ortakli bir şirket kurmayi düsünüyorum . Kişilerin hepsi ayni oranda ortak olacaklar . Nasil bir yol izlemem gerekiyor

  • Merhaba Limited şirket kuruluşunda üst sınır 50’dir. Bu kadar aşırı sayıda ortaklı şirket kurmak hayalden öteye geçmez.

 11. Mustafa Y.

  Merhaba Cihat bey, ben kendim yabanci ülkede (isvicrede) yasiyorum. Türkiyede yasayan bir arkadasim ile birlikte Türkiyede ortak bir isyeri kurmak istiyoruz. Sirketin faaliyet alani biolojik Gübre ithalati ve pazarlamasi.
  Sirketin ileride Türkiye genelinde genel ithalatçı statüsünü alabilmesi, hedeflerimizden bir tanesei. Hangi sirket türü kurmamizi önerirsiniz? Sirket kurulusunda benden hangi bilgiler ve belgeler gerekmektedir?
  tavsiyeleriniz ve bilgilerinz icin simdiden tessekkür ederim. saygilar.

  • Merhaba şu an için Limited Şirket kurmak sizin için uygun. Eğer mail atarsanız diğer sorularınızı cevaplayabilirim. Zor değil eğer TC Vatandaşı iseniz ancak yurtdışında yerleşik iseniz ikamet belgesi ve çevirisi gerekebilir.

 12. remzi gögercin

  merhaba cihat bey..
  ben bodrumda yat bakım ve onarım turizm işi yapmak istiyorum İngiliz vatandaşı bayan arkadaşımla nasıl bir ortak şirket açabilirim dünyanın her yerinde çalışabilmek için.. ilginize şimdiden teşekkürler

  • Merhaba Remzi bey
   Yabancı ülke vatandaşı ile ortak ortak Limited Şirketi Kuruluşu konusunda hiçbir engel yok. Dünyanın her yerine hizmet verebilirsiniz, verdiğiniz hizmetin yurtdışında verilmesine, hizmetten yurtdışında yararlanılmasına göre KDV istisnanız ve benzeri avantajlarınız olacaktır.

 13. Abdülbaki

  Şirket kurmak istiyorum, mali sicilimin pek temiz olmadığını zannediyorum. Böyle bir sicil kaydını nereden öğrenebiliriz, hürmetler,,

  Abdülbaki Orhan

 14. Orhan

  Merhaba, mevcut bir şahıs işletmem var yani ltd. değil. Elektronik ciihaz satıyorum ve muhasebecim yıllık ciromun 250 bin TL gibi bir rakamın üzerine çıkması durumunda şirket kurmam gerektiğini söyledi. Bu rakam tam olarak nedir ve şirket ile şahıs firması arasında ki avantajlar nelerdir. Teşekkür ederim.

  • Merhaba
   Cironuzun belirli limitleri aşması şirket kurma zorunluluğu gerektirmez. Ancak şahıs işletmesinde Gelir Vergisi %35 oranlarına ulaşırken, şirketlerde Kurumlar Vergisi %20 oranındadır. Sanırım şirket önerisinin kaynağı bu husustur.

 15. salih

  merhaba cihat bey.ben dukkanimi kapattim bağkur ve vergi borclarimi yapilandirdim.şimdi ihracat yapan bi şirket kurmak istiyorum.bu borçlar engel olurmu? bide herhangi bi şirket ihracat yapabilirmi?teşekkurler

  • Merhaba
   Borçlarınız şirket kuruluşuna engel değildir. Kuruluştan sonra alacak takibi için şirketinize tebligat yapılır, şirketten olan alacağınız veya kar Payı veya şirket malvarlığından hissenize düşenden kamu idareleri alacaklarını tahsil etmek isteyebilirler.

 16. kerim

  Merhabalar cihat bey bir sorum olacaktı tüm bu aşamaların dışında bir site kullanılarak bir kurum oluşturmak mümkün mu yani online çalışan bir platformda.daha sonrasında şirketleşme olabilir mi cevabınızı bekliyorum

  • Kerim bey, bu aşamalar olmadan şirket kurulamaz. Şirketinizi herhangi bir adreste kurduktan sonra, bu şirket bir veya birden fazla online platform üzerinde faaliyetini sürdürebilir, kazanç elde edebilir veya elde etmek üzere girişimlerde bulunabilir.

   • kerim

    Peki şirket dışında kar amaçlı bir kuruluş kurmak için bir prosedür var mi tescil ve vergilendirme durumu falan nasıl olur?teşekkür ederim sagolun

 17. Şahıs işletmesi, iş ortaklıkları ve diğer şirket türleri dışında yok. Şirketlerin kuruluş amacı zaten sonsuza kadar maksimum düzeyde kar elde etmek olmalıdır.

 18. bayram

  Merabalar ben insat yol yapim isi yapmaktayim simdilik tasoron sirketlerlez az bi karpayi ile is yapiyorum ama bu elimde ki islerimi buyutmek istiyorum yani uzun lafin kisasi sirket kurmak istiyorum nerden baslam gerekiyor yardimci olurmusunuz

  • Merhaba
   Yapmanız gereken bir Mali Müşavir meslektaşımızı ziyaret edip, çayını kahvesini içip, “ben şu bu … faaliyetinde bulunmak üzere şirket kurmak istiyorum arkadaş” demenizdir.
   O esnada size yol haritası verilecektir. Şirket nasıl kurulur, o detayları bu yazımı tekrar okuduğunuzda tüm detaylarıyla göreceksiniz.
   Bol kazançlar dilerim…

 19. Merhaba cihat bey 3 yıldır şahıs olarak vergi mükellefiyim vergilerim baya bir sağlam çıkıyor. anlamadığım şey firmalar ile yaptıgım alışverilerde benim hesabıma göre 12 bin ğtl ama karşı tarafa göre 38 bin tl borculu oluyorum. iki hafta önce iki muhasebecimede talimat verdim şu hesapları bulun inceleyin diye ama tık yok. aylık aidat günü gelmeden evrakları alalım diyorlar para alıyorlar ama benim hesaplarımı kontrol etmiyorlar bu etniik mi?
  asıl konu ile ilgili olarak 80 bin tl civarı şu aşamada vergi borcum var ltd kursam o borc ltd nin sırtına biner mi ?
  farzedelim biner eşimin üzerine ltd açsam bir sıkıntı olur mu?

  eğer yok olmaz diyecek olur sanır. sizin gibi acıklama yapabiliecek ay sonu aidat haricinde vergilerin cıkmamasını sağlayabilecek saglam mali müşavir var mı izmir de bildiğiniz?:) (bu arada şirkete kayıtlı 3 aracımız vardı muhasebeciyi 2015 yılında muhasebeciyi değiştirmiştim yeni muhasebeci araç yakıt fişlerinin işleyemeyeceğini araçların şirkete kayıtlı olmadığını söyledi. yani 3 yıldır araç servis faturalaı yakıtlar temizlik fişleri hiç biri işlenmemiş geçmişe dönük işlenme şansı var mı? veya muhasebecinin yaptıgı bu hatayı ödentmenin bir -yolu var mı? ilginize teşekkür ederim şimdiden

  • Merhaba, öncelikle benimle ilgili değerlendirmeleriniz için teşekkürler.
   Şahsi borçlarınız şirket kurduğunuzda yine şahsi borcunuz olarak devam eder. İlerleyen süreçlerde şirketten olan alacağınız, kar payı alacağınız gibi haklar için mutlaka vergi dairesi alacak takibi süreçlerini işleterek hissenize düşenden tahsilat yapmak isteyecektir.
   Muhasebe hizmeti aldığınız meslektaşı iyi seçmeniz çok önemli, referanslarını inceleyin, deneyimine bakın, 3,5 ay çalışın memnun kalmazsanız yolunuzu değiştirin. Ucuz hizmeti tercih etmeyin. İzmir’de mutlaka kaliteli hizmet sunacak meslektaşlarımızda vardır.
   Sorgulayın, takip edin, bana yazdığınız detayları aylık mizan isteyip kaydedilip edilmediğini kontrol edin.
   Bol kazançlar…

 20. Erol

  Merhaba,
  Yakın zamanda iş kıyafeti ve iş güvenliği ekipmanları ile ilgili bir LTD şirketi ( tek kişi) kurmayı planlıyorum. 250-300 binin üstünde fatura kesebileceğim fizibilitesiyle LTD düşündüm. Fakat nette araştırırken biraz kafam karıştı. Sizin yazılarınızda da dikkatimi geçen cümleleriniz oldu.
  LTD mi A.Ş mi kurulmalı? , kuruluş maliyetleri çok mu farklıdır? Vergi ve kazanım avantajları farkı var mı?, Kapanışı vs işlemleri arasında fark var mı?
  Yıllarca kurumsal firmalarda yöneticilik yaptım. Şimdi ise kendi işimi kurmayı planlıyorum. Dolayısıyla biraz ürkmek normal görünse de düşündürüyor:)
  Bu meslekteki bilgili bir kişi olarak siz olsanız nasıl bir şirket kurarsınız?

  Konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Saygılarımla

  • Merhaba Erol bey
   Sizde girişimci bir ruh var ancak kıvılcıma da ihtiyacı var.
   Kendi işinizi yapmadan asla rahat etmeyeceksiniz, sonuçlarını düşünmeden başlamalısınız.
   Gelelim işin teknik boyutuna;
   Anonim şirket ile Limited şirket arasında fark var, hatta farklar var.
   Anonim şirketin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu avantajları kullanacak girişimlere öneriyorum. Orta ve küçük çaplı girişimler ve girişimciler için şimdilik Limited öneriyorum.
   Eğer bizi takip ederseniz “Anonim Şirketin Avantajları ve Limited Şirket ile farklılıkları” konulu bir çalışmam 10 günlük bir süreçte sitede yayınlanacak, size de faydalı olacaktır.
   Ben varsayımla sizi yönlendirmek yerine sizi dinleyerek daha doğru yönlendirebileceğimi düşünüyorum, bu nedenle kendim hangi şirketi kurardım sorusunun cevabı sizi yanlış yönlendirir.
   Size şimdiden bol kazançlar ve başarılar diliyorum…

 21. Christopher

  Merhabalar,

  3 Ortakli bir limited sirket kurmayi planliyoruz. Ofis olarak ev adresimizi gosterebiliyor muyuz? Bu durumda kira sozlesmesi mi yapmamiz gerekiyor acaba?

  tesekkurler,

  • Merhaba sayın Christopher
   Şirket merkez adresi olarak evinizi göstermemizde hiçbir engel veya sakınca yok. Kuruluşta kira kontratı gerekecek, şirket adına düzenlenmiş olması lazım.
   Size şimdiden bol kazançlar dilerim.

 22. Yasin

  Merhaba.

  Arkadaşımla ortak olarak internet üzerinden hizmet veren bir limited şirket kurmak istiyoruz. ben memur olduğum için kanunen sadece ortak olabiliyorum, arkadaşımın ise hem ortak hem müdür olması planlanıyor.

  sorum şu: arkadaşımın ev adresini ya da benim ev adresimi yasal şirket adresi olarak gösterebilir miyiz (home office)? gösterebiliyor isek mal sahibi olmak ya da kiracı olmak durumunda süreç nasıl işlemekte ?

  bir de vergi dairesinin denetlemesi her an olabilir diye her zaman sürekli evde durmak gerekir mi ?

  Son olarak, yaklaşık kurulum masrafindan kabaca 3000 TL olarak bahsetmişsiniz. Peki aylık yaklaşık sabit gider kalemleri nedir ve tahmini olarak ne civardadir bir limited şirketi için? (Hiç satış yapılamadığı farzedilirse)

  teşekkürler.

  • Merhaba
   a-kamu görevlisi olduğunuz için en fazla ortak olabilirsiniz. Arkadaşınız hem ortak hem müdür olabilir.
   b-ev adresinizi yasal şirket adresi olarak gösterebilirsiniz ancak mülk sahibi şirket olmadığı için kira stopajı ödersiniz, ödenen kiranın tamamı üzerinden. (home office uygulamasında kira bölmeden stopaj ödenir)
   c-vergi dairesi denetimi ile ilgili bu soruyu size hizmet verecek olan potansiyel Mali Müşavirinize sorunuz!!
   d-Son sorunuz çok güzel ama ayrı bir makale konusu iyisi mi siz konuyla ilgili Girişimcilik Maliyetleri başlıklı yazımı bir okuyun

   • Cemal Sönmez

    Merhaba kurulacak adres birinci derece yakınımızın mülkü ise yani kira ödenmiyorsa nasıl olacak, kira stopajı dediğiniz sabit bir ücretmidir ?

    • Merhaba Cemal bey
     Emsal kira bedeli üzerinden kontrat hazırlayıp beyan ederek, bu tutar üzerinden stopaj ödenecektir.

 23. Mustafa

  Cihat bey mrb Ben cifcilik yapmaktayim ‘ve benim gbi onlarca arkadaşım var Ben sirket kurup mallari kendim pazarlamasini yapmak istiyorum bes yildir araştırıyorum bu konuda yardımcı olurmusunuz

  • Merhaba bir Mali Müşavir meslektaştan hizmet alıp şirket kurarak malların pazarlamasını yapabilirsiniz.

 24. Serkan Erel

  Cihat bey merhaba

  Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler
  İki kısa sorum olacaktı.
  Özel bir şirkette sözleşmeli çalışan ve sgk lı görünen bir şahsın tek kişilik ltd şti açması durumunda bağkur kaydı yaptırması zorunlu mudur?
  Limited şirket amaç ve konu olarak hem danışmanlık hizmeti , hem de toptan ticaret yapılabilen bir vasıfla kurulabilir mi? (birden fazla bağımsız nace kodu seçilebilir mi?)

  Kolay gelsin teşekkürler