HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE VE DESTEK HİZMETLERİ
Defter Tutma
Anonim ve Limited Şirket Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri
Bordrolama ve Sosyal Güvenlik İşlemleri
Mali Tablolar Analizi ve Yönetim Raporları

OUTSOURCING BORDROLAMA HİZMETİ

Personel özlük dosyalarının hazırlanması
Personel bazlı ücretlendirme, fazla mesai, prim, ikramiye vb. hesaplamaları
SGK prim teşviklerinden faydalandırma
Ücret maliyetlendirmesi ve persoenl bütçelerinin oluşturulması

DENETİM HİZMETLERİ
Mali Tabloların Denetimi
Hile Denetimi
İç Denetim
Vergi Mevzuatı Uyum Denetimi
Türk Ticaret Kanunu Uyum Denetimi
Kurumlar Vergisi Matrah Denetimi
TMS-UFRS Denetimi

VERGİ HİZMETLERİ
Kurumlar Vergisi Uygunluk
Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme
KDV İadesi
Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi
Muhasebe ve Mali Müşvirlik Hizmetleri
Vergi Planlaması

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Vergi Uyuşmazlıkları
Vergi İnceleme Süreçleri
Vergi ve Sosyal Güvenlik Dava Süreçleri
Sosyal Güvenlik
Yönetim Mali Danışmanlık
KOBİ Danışmanlığı
UFRS Hizmetleri

KURUMSAL HİZMETLER
Şirketleşme Süreçleri
Şirket Birleşmeleri, Devir ve Bölünme
Muhasebe Organizasyonu
Kurumsallaşma

 

İŞLEM BAZLI HİZMET LİSTESİ

*  Vergi ve  diğer mevzuata  uygun olarak, Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe hizmetinin verilmesi , raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

*  Bilanço,gelir  tablosu, bildirgeler, beyannameler ile bildirimleri düzenlenerek  tahakkuklarının yapılması

*  Muhasebe kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına  uygunluğunun kontrolü.

* KOBİ’ler için  muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

*  Muhasebe uygulamaları danışmanlığı

*  İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalatılmak üzere hazırlanması

*  Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

*  İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

*  İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatları’nın hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili tüm belgelerin hazırlanması.

*  SGK ve İş Mevzuatı danışmanlığı

*  KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe sunulması.

*  Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

*  Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak,Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

*  Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

*  SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

*  Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

*  Mükellefler adına açılması gereken vergi davaları için gerekli inceleme ve hazırlığı yapmak, gerekli delilleri ,benzer konudaki Danıştay kararlarını v.b.dokümanı toplamak; dava dilekçesini hazırlamak. Dava aşamasında mükellefe danışmanlık yapmak. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »