GirişimcilikVergiVergi Avantajları

Genç Girişimciye Vergi Desteğinin Detayları


Vergi mevzuatımızda genç girişimcilere vergi avantajı yaklaşık 2011 yılından itibaren 4–5 yıl konuşuldu. Katıldığım seminerlerde ve kişisel web sayfam üzerinden en çok sorulan sorulardan biri de genç girişimci desteği idi. Ancak ne zaman yasalaşacağı konusu çok net değildi.

Nihayet Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. Maddesi ile 10.02.2016 tarihinde uygulanmaya başlayarak hayatımıza girdi. Uygulama detaylarına ilişkin Maliye Bakanlığı tebliği ise 10.05.2016 tarihinde yayımlandı. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu destek genç girişimcileri gelir vergisinden muaf tutan bir muafiyet şeklinde düzenlenmedi. Girişimcilere 3 yıl süreyle her yıl için gelirlerinin 75.000,00 TL tutarını vergi dışı tutan bir istisna şeklinde düzenlendi.

Kimler genç girişimci istisnasından faydalanabilir?

1. Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle 10.02.2016 tarihi itibariyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olanlar,

2. Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler yararlanır.

Ayrıca istisnadan yararlanabilmek için aşağıda belirtilen şartların taşınması zorunludur;

a) İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi.

b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

– İstisnadan yararlanılabilmesi için mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya kendi işinde bilfiil çalışmadığı durumlarda ise işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.

– Bir şahsın kendi işinde bilfiil çalışması, işinde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmesidir.

-İşte bilfiil çalışılmasa dahi iş sahibi tarafından işin sevk ve idaresinin kendi elinde tutulması, işin yürütülmesiyle ilgili kararların alınması, planlanması veya denetiminin yapılması gibi durumlarda da istisna şartı ihlal edilmiş olmaz.

-Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartını sağlayan mükelleflerin, faaliyetin yürütülebilmesi için çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırması istisna şartını bozmaz.

-Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici sürelerde fiilen işin başında bulunulmaması halinde de söz konusu şart ihlal edilmiş olmaz.

                                  
                                         Bir fikriniz mi var?

Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlar:

1. Faaliyetin ortaklık olarak yürütülmesi.

-Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Bu durumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz.

Örnek 1: Bay (A), Bay (B) ve Bay (C), 17/2/2016 tarihinde adi ortaklık şeklinde lokanta işletmeciliği faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte Bay (A) 27, Bay (B) 29, Bay (C) ise 32 yaşındadır. Buna göre; Bay (C), 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların hiçbiri istisnadan faydalanamayacaktır.

2. İşletmenin devralınması.

– Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.

Örnek 2: Bay (D), 20/2/2016 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Bay (D)’nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.

– Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla, ölen mükellefin istisnadan faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın devralan eş veya çocuklar istisnadan üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanır.

Örnek 3: 4/4/2016 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bay (C), söz konusu istisnadan bir yıl yararlandıktan sonra 3/2/2017 tarihinde vefat etmiştir. İşletmeyi devralan eş istisnaya ilişkin diğer şartları taşımaktadır.

Buna göre, 2017 yılına ilişkin istisna tutarından; Bay (C) adına mirasçılar tarafından 1/1/2017 – 3/2/2017 kıst dönemi için verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan kazanç dolayısıyla tam olarak yararlanılacaktır. Ayrıca, işletmeyi devralan eş de 4/2/2017–31/12/2017 döneminden itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca (2017, 2018, 2019 yıllarında) istisnadan tam olarak yararlanacaktır.

Örnek 4: 3/5/2003 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan Bay (S), 28/7/2016 tarihinde vefat etmiş olup faaliyeti Bay (S)’nin 20 yaşındaki oğlu (R) devralmıştır. Büfe işletmeciliğini devralan Bay (R) istisnaya ilişkin diğer şartları da taşımaktadır. Buna göre, Bay (R) 2016, 2017 ve 2018 yıllarında söz konusu istisnadan tam olarak yararlanacaktır.

3.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

-Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olmaları durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz.

Buna göre, mevcut işletmeye veya ortaklığa sonradan ortak olunması durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi, ortakların hiçbiri bu istisnadan yararlanamaz.

4. Faaliyetin terk edilmesi durumu

– İstisna şartlarını sağlayan mükelleflerce daha sonra herhangi bir nedenle faaliyetin terk edilmesi durumunda, terk tarihine kadar elde edilen kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılır. Faaliyet terk edildikten sonra istisna kapsamındaki söz konusu faaliyetlere tekrar başlanılması halinde ise adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması şartı ihlal edilmiş sayılacağından bu istisnadan yararlanılamaz.

5. Faaliyet konusunun değiştirilmesi

– İstisnadan yararlananların, yararlanma süresi içerisinde faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmesi veya faaliyet konusunda değişiklik yapmaları durumlarında, istisnadan kalan süre kadar yararlanmaları mümkündür.

Sonuç ve değerlendirme

Genç girişimci vergi istisnası gençler için önemli bir avantaj, girişimciliği teşvik etmek ülkemiz için vazgeçilmemesi ve halen üzerinde çok çalışılması gereken bir konu. Gelir Vergisi mevzuatına girmekte geç kalmış bir düzenleme olduğu konusunda hepimiz hem fikiriz.

Genç girişimcinin faaliyete başladığı takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca her yıl için 75.000₺ tutarında kazancı isitisna kapsamında vergi dışı tutulacaktır. Bu süre hiç bir şekilde uzamayacaktır. Ayrıca bu kazancın istisna olmasının girişimcinin kazancının tevkifata tabi tutulması gereken gelirine bir etkisi bulunmamaktadır.

Genç Girişimci gelir Vergisi istisnasının benzerinin Kurumlar Vergisi mükellefi olarak şirket kuracak olan girişimcilere de sağlanması gerekir.

Not: Konuyla ilgili video kısa zamanda eklenecektir. ? Takip edip okuyarak zaman ayırdığınız için teşekkürler, değerlendirmeniz ve yorumlarınız ve hatta sorularınız oldukça önemli, beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyiniz.

Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Genç girişimci yabancı uyruklu olursa aynı avantajlar geçerlimi? 28 yaşında yabancı Ltd Şti kurmak isterse tek ortaklı bu avantajlardan yararlanabilirmi?

  2. Türk uyruklu + yabancı uyruklu yaşı “29” doldurmamış halinde, birlikte ortaklı şirket kurmak istiyorlarsa, genç girişimciler muafiyetinden faydalanabilir mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Translate »