E-fatura ve E-defter Zorunluluğu 2021

E fatura e defter geçişi 2021
E fatura ve e defter geçiş zorunluluğu

E-fatura geçme zorunluluğu, e-fatura için sınırlar

  • E-fatura geçme zorunluluğu; 2020 ve takip eden dönemlerde brüt satışları 5 Milyon Türk Lirası ve üzerinde olan mükellefler ilgili hesap dönemine müteakip yılın yedinci ayının başından itibaren e-fatura kullanmaya başlamak zorundadırlar. (Bu sınır daha önce 10 Milyon TL olarak belirlenmişti.) E- defter ayrı bir başlık altında değerlendirilecektir.
  • 4760 Sayılı ÖTV kanunu ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi ile benzeri faaliyetleri nedeniyle bayilik lisansı dahil olmak üzere EPDK’dan lisans alan mükellefler, 2020 ve takip eden dönemlerde gerçekleştirenler, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.
  • 4760 Sayılı ÖTV kanunu ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.
  • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasını kullanmak zorundadırlar.
  • Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına e-Ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde, başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasını kullanmak zorundadırlar.
  • İhracat İşlemlerinde e-Fatura; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı KDV Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.
  • E-fatura ve e-defter kullanma zorunluluğu konusunda daha fazla bilgi için Gelir İdaresi Başkanlığının e-belge portalını ziyaret edebilirsiniz.
E-fatura, E-defter geçiş sınırları

E-defter uygulamasına geçme şartları

VUK Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında;

  • Zorunlu olarak e-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler, e-fatura kullanma tarihi itibariyle, yıl içerisinde Temmuz ayı itibariyle zorunlu olarak e fatura kapsamına geçen mükellefler takip eden dönem başı itibariyle,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397. md. 4. fıkrası uyarınca, 2020 ve izleyen yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler, şartların sağlandığı yılı izleyen dönem başından itibaren,

e-defter uygulamasını kullanmak ve edefter.gov.tr adresinde belirtilen defterleri standartlara uygun olarak tutmak zorundadırlar.

Hatırlatma: e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i)değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

Hakkında Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

Kontrol edin

Girişim Sermayesi Fonu Uygulaması İle Vergi Ertelemek

  Girişimcilerin desteklenmesi adına 2010 sonrası ülkemizde önemli adımlar atılmaya başladı. Genç girişimci vergi istisnası, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »