GenelŞirket KurmakTicaret Kanunu

Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Şirket Nasıl Kurulur? Limited Şirket Kurmak

Şirket kurmak
Şirket Nasıl Kurulur

Bu yazımda girişimcilerin şirket kurmak konusunda merak ettiği soruları yanıtlayacağım.  Günümüzde girişimciler şirket kuruluşu ve vergi ile ilgili ön yargıları nedeniyle çekimser davranabiliyorlar. Limited şirket nasıl kurulur tüm detaylarıyla analiz edelim.

Yazımızda örnek olarak Limited  Şirket kuruluşunu tüm süreçleriyle sizlerle paylaşacağım. Marka konumlandırma, kurumsal görünüm, sınırlı sorumluluk ve itibar için şirket kurmak önemli. Artık  yatırımcılar ve girişimciler için vazgeçilmez hale gelmiştir. Şirketleşme sürecinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır.

Şirket Kuruluşu Aşamaları

Şirket Kurmak için Yol Haritası

Şirket Kuruluşu İçin Mali Müşavir Tercihi

Öncelikle şirket kurmaya karar verildiğinde işinin uzmanı olduğunu düşündüğünüz bir Mali Müşavir ile görüşmeli ve işlemlerinizin sizin adınıza yapılması, takip edilmesi konusunda anlaşmalısınız. Danışmanlık firmalarınca şirketlerin kuruluş işlemlerini yapmak üzere  reklam yapan firmalar olsa da Mali Müşavirler tarafından sürecin yönetilmesi oldukça önemlidir. Çünkü danışmanlık firmaları alanında uzman meslek mensupları kadar konuya hakim olmadıkları gibi gireceğiniz sektörün vergilendirme sürecine ve gerekliliğine göre başlangıçta sizleri yönlendiremeceyeklerdir. Bu süreçte ayrıca ticari faaliyetinizle ilgili olarak  aylık muhasebe işlemlerinizin takip edilmesiyle ilgili olarak sözleşme yapmak gerekmektedir. Şirket kurmak için ihtiyaç duyduğumuz diğer aşamalara bakalım.

Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Bilgiler

Şirketlerde, şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. birçok özelliği belirleyen temel kaynak ana sözleşmelerdir.

Önce ana sözleşmenin hazırlanması için gerekli bilgileri sırasıyla listeleyelim;

 • Şirket unvanı belirlenmeli
 • Şirket ortakları ve hisse tutarları belirlenmeli, Limited Şirket için minimum 1 ortak yeterlidir.
 • Şirketin merkez adresi belirlenmeli
 • Şirket müdürünün / temsilcinin  kim olacağı belirlenmeli
 • Sermaye ve payları belirlenerek yazılmalı, 1/4′ i peşin ödenmeli ve kalan kısmın ne şekilde ödeneceği belirlenmelidir. Minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL’dir.
 • Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı belirlenmeli
 • Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının detayları belirlenmeli

 Ana Sözleşmenin Onayı

Şirket kurmak için şirketin ana sözleşmesi Mali Müşavir tarafından hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Alınan kayıt numarası ile Ticaret Sicil Memurluğu’na gidilerek kayıt numarası iletilir ve 4 ana sözleşme memur huzurunda ortaklar tarafından veya vekaleten  imzalanarak onaylatılır, teslim alınır. Sicil memuru ayrıca  şirketi temsile yetkili kişi için imza beyanı da hazırlar. Vergi dairesine işe başlama bildirimi online olarak ticaret sicil memurluğunda iletilir.

Şirket Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

Şirket ana sözleşmesi oluşturulduğunda sistem otomatik olarak potansiyel vergi kimlik numarası oluşturur. Bu numara şirket tescil edildikten sonra şirketin geçerli vergi numarası olacaktır. Ancak kuruluş aşamasında Anonim şirketler için  bankaya şirket sermayesinin 1/4’ünü yatırabilmek için potansiyel vergi nosuna ihtiyaç vardır. Bankaya gidilerek ortaklar tarafından şirket adına sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır. Limited şirket kuruluşunda sermaye blokesi zorunluluğu kaldırılmıştır.  Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir . Aynı zamanda rekabet kurumu payı da kuruluş aşamasında  Ticaret Sicil Memurluğu’nda ödenerek sicil memuruna dekontu  iletilmelidir.

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler

 • Ana sözleşme online olarak MERSİS üzerinden iletilir
 • Şirket Yetkilisi İmza Beyanı ticaret sicil memurluğunda hazırlanır veya vekalet yeterlidir.
 • Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)
 • Şirket Kuruluşu Başvuru Formu
 • Kurucu ortaklar bilgi formu (yabancılar için)
 • Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı (A.Ş.’ler için)
 • Rekabet Kurumu payı Ticaret Sicile ödenir.

Gibi belgeler tamamlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Siciline iletilir, bu süreçte ilgili harçlar başvuru esnasında yatırılmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

İmza Sirkülerinin Hazırlanması ve Defter Tasdiki

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescilinden sonra şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir. Şirketin tescil edildiği gün yasal olarak zorunlu olan tüm defterler kuruluş aşamasında ticaret sicil memurluğunda  tasdik ettirilmelidir.

Limited Şirketlerin Tasdik Ettirmesi Gereken Defterler;

 • Defter-i Kebir
 • Yevmiye Defteri
 • Envanter Defteri
 • Genel Kurul Karar Defteri
 • Ortaklar Pay Defteri
 • Müdürler Kurulu Defteri (1’den fazla müdür varsa gereklidir.)

Vergi Dairesine İşe Başlama Bildirimi ve Kayıt

Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda Ticaret Sicil tarafından online bulunulur;

 • Noter onaylı ana sözleşme
 • Kira bilgileri
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı
 • Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu süreçlerin başlangıcında ticaret sicili onayı sonrasında Vergi Levhası online oluşturulmuştur.

Ticari Faaliyetin Başlangıcı

Girişimci, yatırımcı tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp veya e-fatura, e arşiv fatura sistemine kayıt yaptırarak, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir. Artık işin prosedür kısmı bitmiştir ve girişimcilik maharetlerinin sergileneceği işin zor kısmı başlamıştır.  Girişimci bu süreçten sonra dilediği dernek, oda, birlik ve benzeri sivil toplum örgütlerine de üye olarak işinin gelişimine katkı sağlayabilir .Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa yine sözleşme imzaladığı Mali Müşavir aracılığıyla bu işlemlerini de yaptırabilir . Gerçekleştireceği faaliyetin gerekliliğine göre  belediye ruhsatı için ilgili belediyeye başvuru da bulunabilir ve ruhsat talep edebilir.

Şirket Kuruluşunun Maliyeti

Limited şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine  göre değişmekle birlikte  minimum  sermaye tutarı ile kurulan TC vatandaşı  bir ortak ve bir şirket müdürünün bulunması durumunda 4.000,00.-TL gibi bir rakamı gözden çıkarmanız gerekecektir. Bu rakam her zaman güncelliğinin korumayabilir ve asgari koşullar için belirtmiş bulunmaktayım. Önemli olan doğru adresten doğru hizmeti alabilmektir. Ticari faaliyet süresince her zaman desteğe ve danışmanlığa ihtiyacınız olacağı için doğru Mali Müşavir tercihinde bulunmak son derece önemlidir.

Önemli Kararlar Nelerdir?

Yukarıdakileri okuduktan sonra liste halinde kuruluş için önemli olan kararlarınız neler olduğunu görelim. Sizler için kolaylık olacağını düşünüyorum.

a) Unvan

Unvan artık sürekli kullanacağınız şirketinizin adı olacak. Belki de markanız olacak. Bu nedenle çok önemli, hazırlıklı olun ve doğru bir isim belirleyin. Mali Müşavirinize alternatif isimler sunun ve birlikte karar verin.

b) Faaliyet Konusu

Şirketinizin asıl ve sürekli yapacağı ve orta vadede iştigal edeceği ticari faaliyet konularına burada yer vermeniz gerekir. Abartmayın ve kısaca sektörel faaliyetlerinize ana sözleşmede yer verin.

c) Sermaye

Şirketinizin oluşacak tahmini cirosu, satacağınız ürünlerin ederi ve finansal yapınız açısından müşterilerinize ve finans kaynaklarına güven verecek bir sermaye tutarı belirlemeniz gerekir. Ayrıca sermayeyi belirleyen başka unsurları da ihmal etmemelisiniz.

d) Ortaklıktan Çıkma ve Kar Dağıtım Politikası

Şirketinizi ortaklarınızla birlikte kuracaksanız işlerin her zaman yolunda gitmeyeceğini düşünmelisiniz. Bu nedenle gelecekte ortaklardan biri çıkmak isterse ilk koşul mevcut ortaklara yazılı teklifte bulunması olabilir. Bu ve benzeri konular Ticaret Kanunu dışına çıkmadan belirtilmelidir. Ayrıca şirketinizin kâr dağıtım politikasını da belirlemesiniz. Şirket kazanmaya devam ediyor ve ortaklara hiç kâr dağıtılmıyorsa ortak olmanın amacı kalmaz. Haksız mıyım?

Not: Eğer bu yazımın sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız sosyal medyada paylaşmanız ve sayfada bulunan beğen butonuna tıklamanız benim için yeterli olacaktır.✍?

Konuyla ilgili videomu izlemek isterseniz aşağıda paylaşıyorum;

Tüm girişimcilere başarılar ve bol kazançlar dilerim.

Cihat Ertürk

1980 Doğumluyum, Bilgisayarlı Muhasebe, İktisat ve Maliye bölümlerinde sırasıyla ön lisans, lisans ve yüksek lisansıımı tamamlayarak 2005 yılında Mali Müşavir 2020 yılında Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazandım. Uzmanlık alanım vergi, şirketler, sosyal güvenlik gibi konulardır...

İlgili Makaleler

240 Yorum

 1. Şirket kurulumu ile ilgili yardımınızı ve mesainizi rica ediyorum. Bana ulaşır mısınız?

 2. merabalar iyi çalışmalar bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim.

  adıma krulmuş bir şirketin kaydını ticaret odasından 10 gün sonra kurulup kurulmadıgını öğrenebilirmiyim.

  ilginize teşekkr ederim.

  1. Merhaba evet eğer şirket İstanbul’da kurulmuşsa İTO sicil kayıtlarından ulaşabilirsiniz, İstanbul dışında kurulmuşsa ilgili Ticaret Odasının sicil memurluğu ile görüşmeniz gerekebilir. Her ilde online olarak ulaşılamıyor.

   1. Merhaba cihat bey . Bankaya 7.500 tl sirket için hipotek ettirdim. Ve ortağım la anlasamadim.bu parayi geri alabilirmiyim

    1. Şirket için sermaye bloke yazısı alındıysa ve tescile verildiyse, geç kaldınız ancak anlaşarak hissenizi ortağınıza devredip şirketten ayrılabilirsiniz.

 3. merhabalar ben dekorasyon işi yapmaktayım serbes olarak çalışıyorum serbest olarak dukkanım olmadan şirket kurma şansım varmı ? ilginize teşekkür ederım

  1. Merhaba Mustafa bey, öncelikle şahıs işletmesi veya sermaye şirketi farketmez her ikisinde de ihtiyacınız olan vergi dairesine ve kayıtlı olacağınız odaya bir adres bildirmektir. Dolayısıyla bu ev adresinizde olabilir, vergi dairesi yoklama sürecinde adresi tespit etmesi ve sizlere tebligat yapabilmek için bir adresiniz olması gerekir. Ofisiniz yoksa başlangıçta evinizi home/ofis tarzında kullanmanızı öneririm.

   1. Gerçekten halka hizmet veriyor danışmanlıginiz ile ücreti hak ediyorsunuz. Tebrikler.

 4. Şirket kuruluşu, limited şirket, anonim şirket arasındaki avantajları ve benzeri bir çok konuyu buradan soru olarak bana iletebilirsiniz. En kısa sürede sizlere yorumumu iletiyor olacağım.

 5. Cihat bey Limited Şirket Kuruluşu ile ilgili olarak bilgi paylaşımı için teşekkürler. Mali Müşavir sitelerine baktığımda böyle bir çalışma bulamadım. Başarılarınızın devamını dilerim..

 6. e ticaret yapabilmek için lilimited şirketi kurmamız yeterli olacak mıdır? Ve yeterli olsa bile ileride bir sorun veya kısıtlama oluşabilir mi ?

  1. Hasan bey, Limited Şirket kuruluşu sonrasında elektronik ticaret yapmanıza engel bir durum söz konusu söz konusu olmayacaktır, mevzuat değişiklikleri her zaman söz konusu, hizmet aldığınız Mali Müşavir tarafından bu hususlarda bilgilendirilirsiniz.

 7. Cihat bey,ben İstanbul’da faaliyet gösteren bir firmanın kayseri bayiliğini aldım sayılır. gerekli konuşmalar yapıldı. faaliyet alanı temizlik ama ben ve anlaştığım arkadaşım ortak iş yapmak istiyoruz ve sadece temizlik faaliyetinde değil bir çok alanda faaliyet göstermek istiyoruz benim sorum:
  1- Adi şirket mi kuralım yoksa limited şirket mi yada sizin tavsiyeniz?
  2- hangi şirketin toplam kuruluş maliyeti ne kadar ( noter, muhasebeci, sicil kaydı, vs toplam kaç tl)?

  not: başlangıç olarak temizlik ürünlerini pazarlama üzerine
  şimdiden teşekkür ederim cevabınızı bekliyorum mail olarak atarsanız daha iyi olur. :)

  1. Merhaba sektörde rekabet açısından kurumsal görünüm önemli. Limited şirket başlangıç için iyi, hacminiz büyüdüğünde daha büyük çaplı işler için Anonim Şirket düşünülebilir, maliyetler konusunda hem mail hem de yorum olarak cevap yazmıyorum, bulunduğunuz şehire göre de değişebilir. Hizmet kalitesi ve bununla birlikte emeğin bedeli her meslek mensubu için farklı olabilir..
   Yeni girişiminiz hayırlı olsun.

 8. Merhaba 10.000 ortakli bir şirket kurmayi düsünüyorum . Kişilerin hepsi ayni oranda ortak olacaklar . Nasil bir yol izlemem gerekiyor

 9. Merhaba Cihat bey, ben kendim yabanci ülkede (isvicrede) yasiyorum. Türkiyede yasayan bir arkadasim ile birlikte Türkiyede ortak bir isyeri kurmak istiyoruz. Sirketin faaliyet alani biolojik Gübre ithalati ve pazarlamasi.
  Sirketin ileride Türkiye genelinde genel ithalatçı statüsünü alabilmesi, hedeflerimizden bir tanesei. Hangi sirket türü kurmamizi önerirsiniz? Sirket kurulusunda benden hangi bilgiler ve belgeler gerekmektedir?
  tavsiyeleriniz ve bilgilerinz icin simdiden tessekkür ederim. saygilar.

  1. Merhaba şu an için Limited Şirket kurmak sizin için uygun. Eğer mail atarsanız diğer sorularınızı cevaplayabilirim. Zor değil eğer TC Vatandaşı iseniz ancak yurtdışında yerleşik iseniz ikamet belgesi ve çevirisi gerekebilir.

 10. merhaba cihat bey..
  ben bodrumda yat bakım ve onarım turizm işi yapmak istiyorum İngiliz vatandaşı bayan arkadaşımla nasıl bir ortak şirket açabilirim dünyanın her yerinde çalışabilmek için.. ilginize şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba Remzi bey
   Yabancı ülke vatandaşı ile ortak ortak Limited Şirketi Kuruluşu konusunda hiçbir engel yok. Dünyanın her yerine hizmet verebilirsiniz, verdiğiniz hizmetin yurtdışında verilmesine, hizmetten yurtdışında yararlanılmasına göre KDV istisnanız ve benzeri avantajlarınız olacaktır.

 11. Şirket kurmak istiyorum, mali sicilimin pek temiz olmadığını zannediyorum. Böyle bir sicil kaydını nereden öğrenebiliriz, hürmetler,,

  Abdülbaki Orhan

 12. Merhaba, mevcut bir şahıs işletmem var yani ltd. değil. Elektronik ciihaz satıyorum ve muhasebecim yıllık ciromun 250 bin TL gibi bir rakamın üzerine çıkması durumunda şirket kurmam gerektiğini söyledi. Bu rakam tam olarak nedir ve şirket ile şahıs firması arasında ki avantajlar nelerdir. Teşekkür ederim.

  1. Merhaba
   Cironuzun belirli limitleri aşması şirket kurma zorunluluğu gerektirmez. Ancak şahıs işletmesinde Gelir Vergisi %35 oranlarına ulaşırken, şirketlerde Kurumlar Vergisi %20 oranındadır. Sanırım şirket önerisinin kaynağı bu husustur.

 13. merhaba cihat bey.ben dukkanimi kapattim bağkur ve vergi borclarimi yapilandirdim.şimdi ihracat yapan bi şirket kurmak istiyorum.bu borçlar engel olurmu? bide herhangi bi şirket ihracat yapabilirmi?teşekkurler

  1. Merhaba
   Borçlarınız şirket kuruluşuna engel değildir. Kuruluştan sonra alacak takibi için şirketinize tebligat yapılır, şirketten olan alacağınız veya kar Payı veya şirket malvarlığından hissenize düşenden kamu idareleri alacaklarını tahsil etmek isteyebilirler.

 14. Merhabalar cihat bey bir sorum olacaktı tüm bu aşamaların dışında bir site kullanılarak bir kurum oluşturmak mümkün mu yani online çalışan bir platformda.daha sonrasında şirketleşme olabilir mi cevabınızı bekliyorum

  1. Kerim bey, bu aşamalar olmadan şirket kurulamaz. Şirketinizi herhangi bir adreste kurduktan sonra, bu şirket bir veya birden fazla online platform üzerinde faaliyetini sürdürebilir, kazanç elde edebilir veya elde etmek üzere girişimlerde bulunabilir.

   1. Peki şirket dışında kar amaçlı bir kuruluş kurmak için bir prosedür var mi tescil ve vergilendirme durumu falan nasıl olur?teşekkür ederim sagolun

 15. Şahıs işletmesi, iş ortaklıkları ve diğer şirket türleri dışında yok. Şirketlerin kuruluş amacı zaten sonsuza kadar maksimum düzeyde kar elde etmek olmalıdır.

 16. Merabalar ben insat yol yapim isi yapmaktayim simdilik tasoron sirketlerlez az bi karpayi ile is yapiyorum ama bu elimde ki islerimi buyutmek istiyorum yani uzun lafin kisasi sirket kurmak istiyorum nerden baslam gerekiyor yardimci olurmusunuz

  1. Merhaba
   Yapmanız gereken bir Mali Müşavir meslektaşımızı ziyaret edip, çayını kahvesini içip, “ben şu bu … faaliyetinde bulunmak üzere şirket kurmak istiyorum arkadaş” demenizdir.
   O esnada size yol haritası verilecektir. Şirket nasıl kurulur, o detayları bu yazımı tekrar okuduğunuzda tüm detaylarıyla göreceksiniz.
   Bol kazançlar dilerim…

 17. Merhaba cihat bey 3 yıldır şahıs olarak vergi mükellefiyim vergilerim baya bir sağlam çıkıyor. anlamadığım şey firmalar ile yaptıgım alışverilerde benim hesabıma göre 12 bin ğtl ama karşı tarafa göre 38 bin tl borculu oluyorum. iki hafta önce iki muhasebecimede talimat verdim şu hesapları bulun inceleyin diye ama tık yok. aylık aidat günü gelmeden evrakları alalım diyorlar para alıyorlar ama benim hesaplarımı kontrol etmiyorlar bu etniik mi?
  asıl konu ile ilgili olarak 80 bin tl civarı şu aşamada vergi borcum var ltd kursam o borc ltd nin sırtına biner mi ?
  farzedelim biner eşimin üzerine ltd açsam bir sıkıntı olur mu?

  eğer yok olmaz diyecek olur sanır. sizin gibi acıklama yapabiliecek ay sonu aidat haricinde vergilerin cıkmamasını sağlayabilecek saglam mali müşavir var mı izmir de bildiğiniz?:) (bu arada şirkete kayıtlı 3 aracımız vardı muhasebeciyi 2015 yılında muhasebeciyi değiştirmiştim yeni muhasebeci araç yakıt fişlerinin işleyemeyeceğini araçların şirkete kayıtlı olmadığını söyledi. yani 3 yıldır araç servis faturalaı yakıtlar temizlik fişleri hiç biri işlenmemiş geçmişe dönük işlenme şansı var mı? veya muhasebecinin yaptıgı bu hatayı ödentmenin bir -yolu var mı? ilginize teşekkür ederim şimdiden

  1. Merhaba, öncelikle benimle ilgili değerlendirmeleriniz için teşekkürler.
   Şahsi borçlarınız şirket kurduğunuzda yine şahsi borcunuz olarak devam eder. İlerleyen süreçlerde şirketten olan alacağınız, kar payı alacağınız gibi haklar için mutlaka vergi dairesi alacak takibi süreçlerini işleterek hissenize düşenden tahsilat yapmak isteyecektir.
   Muhasebe hizmeti aldığınız meslektaşı iyi seçmeniz çok önemli, referanslarını inceleyin, deneyimine bakın, 3,5 ay çalışın memnun kalmazsanız yolunuzu değiştirin. Ucuz hizmeti tercih etmeyin. İzmir’de mutlaka kaliteli hizmet sunacak meslektaşlarımızda vardır.
   Sorgulayın, takip edin, bana yazdığınız detayları aylık mizan isteyip kaydedilip edilmediğini kontrol edin.
   Bol kazançlar…

 18. Merhaba,
  Yakın zamanda iş kıyafeti ve iş güvenliği ekipmanları ile ilgili bir LTD şirketi ( tek kişi) kurmayı planlıyorum. 250-300 binin üstünde fatura kesebileceğim fizibilitesiyle LTD düşündüm. Fakat nette araştırırken biraz kafam karıştı. Sizin yazılarınızda da dikkatimi geçen cümleleriniz oldu.
  LTD mi A.Ş mi kurulmalı? , kuruluş maliyetleri çok mu farklıdır? Vergi ve kazanım avantajları farkı var mı?, Kapanışı vs işlemleri arasında fark var mı?
  Yıllarca kurumsal firmalarda yöneticilik yaptım. Şimdi ise kendi işimi kurmayı planlıyorum. Dolayısıyla biraz ürkmek normal görünse de düşündürüyor:)
  Bu meslekteki bilgili bir kişi olarak siz olsanız nasıl bir şirket kurarsınız?

  Konu hakkında yardımcı olursanız çok sevinirim.

  Saygılarımla

  1. Merhaba Erol bey
   Sizde girişimci bir ruh var ancak kıvılcıma da ihtiyacı var.
   Kendi işinizi yapmadan asla rahat etmeyeceksiniz, sonuçlarını düşünmeden başlamalısınız.
   Gelelim işin teknik boyutuna;
   Anonim şirket ile Limited şirket arasında fark var, hatta farklar var.
   Anonim şirketin avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu avantajları kullanacak girişimlere öneriyorum. Orta ve küçük çaplı girişimler ve girişimciler için şimdilik Limited öneriyorum.
   Eğer bizi takip ederseniz “Anonim Şirketin Avantajları ve Limited Şirket ile farklılıkları” konulu bir çalışmam 10 günlük bir süreçte sitede yayınlanacak, size de faydalı olacaktır.
   Ben varsayımla sizi yönlendirmek yerine sizi dinleyerek daha doğru yönlendirebileceğimi düşünüyorum, bu nedenle kendim hangi şirketi kurardım sorusunun cevabı sizi yanlış yönlendirir.
   Size şimdiden bol kazançlar ve başarılar diliyorum…

 19. Merhabalar,

  3 Ortakli bir limited sirket kurmayi planliyoruz. Ofis olarak ev adresimizi gosterebiliyor muyuz? Bu durumda kira sozlesmesi mi yapmamiz gerekiyor acaba?

  tesekkurler,

  1. Merhaba sayın Christopher
   Şirket merkez adresi olarak evinizi göstermemizde hiçbir engel veya sakınca yok. Kuruluşta kira kontratı gerekecek, şirket adına düzenlenmiş olması lazım.
   Size şimdiden bol kazançlar dilerim.

 20. Merhaba.

  Arkadaşımla ortak olarak internet üzerinden hizmet veren bir limited şirket kurmak istiyoruz. ben memur olduğum için kanunen sadece ortak olabiliyorum, arkadaşımın ise hem ortak hem müdür olması planlanıyor.

  sorum şu: arkadaşımın ev adresini ya da benim ev adresimi yasal şirket adresi olarak gösterebilir miyiz (home office)? gösterebiliyor isek mal sahibi olmak ya da kiracı olmak durumunda süreç nasıl işlemekte ?

  bir de vergi dairesinin denetlemesi her an olabilir diye her zaman sürekli evde durmak gerekir mi ?

  Son olarak, yaklaşık kurulum masrafindan kabaca 3000 TL olarak bahsetmişsiniz. Peki aylık yaklaşık sabit gider kalemleri nedir ve tahmini olarak ne civardadir bir limited şirketi için? (Hiç satış yapılamadığı farzedilirse)

  teşekkürler.

  1. Merhaba
   a-kamu görevlisi olduğunuz için en fazla ortak olabilirsiniz. Arkadaşınız hem ortak hem müdür olabilir.
   b-ev adresinizi yasal şirket adresi olarak gösterebilirsiniz ancak mülk sahibi şirket olmadığı için kira stopajı ödersiniz, ödenen kiranın tamamı üzerinden. (home office uygulamasında kira bölmeden stopaj ödenir)
   c-vergi dairesi denetimi ile ilgili bu soruyu size hizmet verecek olan potansiyel Mali Müşavirinize sorunuz!!
   d-Son sorunuz çok güzel ama ayrı bir makale konusu iyisi mi siz konuyla ilgili Girişimcilik Maliyetleri başlıklı yazımı bir okuyun

   1. Merhaba kurulacak adres birinci derece yakınımızın mülkü ise yani kira ödenmiyorsa nasıl olacak, kira stopajı dediğiniz sabit bir ücretmidir ?

 21. Cihat bey mrb Ben cifcilik yapmaktayim ‘ve benim gbi onlarca arkadaşım var Ben sirket kurup mallari kendim pazarlamasini yapmak istiyorum bes yildir araştırıyorum bu konuda yardımcı olurmusunuz

 22. Cihat bey merhaba

  Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkürler
  İki kısa sorum olacaktı.
  Özel bir şirkette sözleşmeli çalışan ve sgk lı görünen bir şahsın tek kişilik ltd şti açması durumunda bağkur kaydı yaptırması zorunlu mudur?
  Limited şirket amaç ve konu olarak hem danışmanlık hizmeti , hem de toptan ticaret yapılabilen bir vasıfla kurulabilir mi? (birden fazla bağımsız nace kodu seçilebilir mi?)

  Kolay gelsin teşekkürler

 23. merhaba cihat bey.öncelikle cevaplarınız için teşekkürler.
  benim bir sorum olacak size.tek kişilik ltd şirketi kurmak istiyorum.fakat benim bankalarda sicilim bozuk.şirket kurduğumda bankalardan pos cihazı alabilirmiyim?bankalarla ilgili sıkıntı çıkarmı?

  cevabınız için şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba Burhan bey
   Mali sicilinizin bozuk olması şirket kurmanıza engel değil ancak bankalardan pos, kredi vb. ürünleri kullanmak istediğinizde sorun yaşayabilirsiniz. Bu konuyu bankalarla görüşmeniz daha sağlıklı olur.

 24. Merhabalar üstad ,
  Yabancı ortak tek kişilik ltd.STİ. kuruluşunda hem ortak hem mudur bu kişi olacak İTO tarafından kuruluş da yeni TTK ile herhangi bir engel yok iken vergi dairesi açılış işleminde burada muhatap turk ortak ariyormu açılış da vergi dairesinde bir sorun yasarmiyim ve açılış işleminde ortağın pasoport aslını vergi dairesi gormek ister mi , noter onaylı tercüme edilmiş pasoport sureti acilis evraklarinda yeterli olur mu ? Ortak işlemler den sonra yurt dışına geri çıkacak . Turk firmalarında ortakların kimlik asılları ile işlem yaptirabiliyoruz iken burada nasıl bir yol izlemeliyim ?
  Bilgi ve deneyimleriniz için tesekkur ederim.

  1. Merhaba Limited Şirket kuruluşunda Türk ortak veya yerleşik olma zorunluluğu yok. Böyle bir zorunluluk şirket müdürü içinde şirket ortağı içinde söz konusu değil.

 25. merhaba cihat bey ben antalya da polen filtresi üretimi yapıcam kosgebden makine ve techizat alımıyla ilgili destek almak istiyorum. nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. İsmail bey girişim fikriniz için şimdiden başarılar diliyorum. Şirketinizi kurup kosgeb havuzuna kayıtlı olmanız lazım, sonrasına profesyonel hizmet alarak proje hazırlayıp sunarsanız sizlerde gerekli desteği görürsünüz. İlinizde bulunan KOSGEB müdürlüğünü ziyaret ederek ön bilgi alabilirsiniz, bu sizin en doğal hakkınız, KOSGEB ve çalışanları bunun için varlar.

 26. Merhaba, Ankara da yaşayan arkadaşımdan vekalet Alıp İzmir de 2 ortaklı Limited şirketi kurmak istiyorum. Nasıl bir vekalet almalıyım? Vekalet harici bir evrak gerekir mi? Teşekkürler.

  1. Bana yazdığınız vekalet amacını notere söylemeniz yeterlidir. Şirket ortağı olacak şahıs “Limited Şirket kuruluşu için vekalet vereceğim” derse, noterden yardımcı olurlar.

 27. merhaba cihat bey,
  serbest bölgede kapalı depo kiralayıp türk limanlarına gelen gemilere malzeme tedariği yapmak gibi bir niyetim var. işlerin nasıl yürütüldüğü vs hakkında bilgi sahibiyim fakat şirket kurma prosedürleri ve serbest bölge kiralama sözleşmeleri, prosedürleri ve maliyetleri hakkında çok yüzeysel bilgi sahibiyim. şirketi kurarken danışmanlığımı yapacak mali müşavir bu konulara hakimmidir? serbest bölgeyle ilgili yardımı dokunabilirmi acaba? başlangıçta ltd şirket kurulmasını tavsiye etmişsiniz. bu yönde ilerlemeyi düşünüyorum.
  ayrıca işe başlama konusunda nasıl bir yol tavsiye edersiniz? mesela önce kiralanacak dükkanmı ayarlanmalı? yoksa önce şirketmi kurulmalı? nasıl bir yol izlenmesi gerekir?
  bilgi verirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhabalar
   Öncelikle hangi serbest bölgede faaliyette bulunmak istiyorsanız, ilgili serbest bölge yönetimi ile görüşüp faaliyetinize müsaade edilip edilmeyeceğini öğreniniz. Sonrası biz Mali Müşavirlerin işi yeri kiraladığınız an itibariyle süreci başlatırız.
   Şimdiden hayırlı olsun. Diğer sorularınıza ilişkin öneriler yazımda ve yorumlarda mevcut.
   İlginiz için teşekkürler…..

 28. Cihat bey merhaba

  babam çiftcilik yapıyor ,kendi ürünümüzü böğürtlenlerimizi taze satmak yerine fason çalışan şoklama tesisinde şoklama yapıp satmak istiyoruz.Bunun için nasıl bir vegi mükellfi olmalıyız şirketmi kurmalıyız ,şirket kurar isez hangi şirketi kurmalıyız, ben özel şirkette çalışmaktayım işleri ben yürüteceğim bende ortakmı olmalıyım bilgilendirmenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

  1. Raif bey merhaba, bol ve bereketli ürünleriniz olsun. Limited Şirket olarak kurumsallaşmanız yeterlidir. Sizin yönetim ve kontrolünüzde olacağı için bence hem ortak hem müdür olmanız en doğru tercih olacaktır.
   Bol kazançlar dilerim…

 29. merhabalar cihat bey vermiş oldugunuz bilgilerden dolayı size teşekkür ederim sorum şu biz küçük çaplı şehir içi işçi servis taşımacılıgı yapan bir firmayız nakit paramız yok otobüslerimiz ve s plakalarımızın toplam fiatı 1100000 tl biz servis işi yapıyoruz ama şirket kurmak istiyoruz tüm kayıtlarımız şahıs üzerine şirket kurmak işin nasıl yol takip etmeliyiz tur inşaat turizim olurmu saygılar

  1. Merhaba Ramazan bey sizin derdinize derman olacak çeşitli yöntemler mevcut. Ancak burada paylaşırsak fazla yer kaplayacaktır ve farklı bir yazı konusudur bizlerle iletişim kurarsanız size yardımcı oluruz.
   İşlerinizde başarılar….

 30. Merhabalar. Öncelikle geri dönüş yaptığıniz için çok teşekkür ederim benim sorum şöyle;
  Biz mermer montaj işi yapmaktayız ama firmamız olmadığı için fatura kesemiyoruz ve haliyle is gelmiyor.
  Bizler cok korkuyoruz veya gozumuzde cok buyuyor firma acmak
  1-) fatura kesmemiz için nasıl bir şirket acmaliyiz?
  2-)aynı zamanda Kosgebden destek alabilirmiyiz ben ön lisans mezunuyum
  3-)web site açacağım reklam için sorun olmadan
  4-) Ayni zamanda insaatin diger islerini alip satmam ve uygulama yapmam icin sorun olmadan farkli dallara nasil kayabilirim
  5-)bunların maliyeti tahnini ne çıkar
  6-) devlet ihalelerine nasıl girebilirim?
  Şimdiden cok teşekkür eder ,hayırlı işler dilerim

  1. Fatih bey tüm bu sorularınızın tek cevabı var; önce firma açın sonra hepsini yapın ve yaparsınız…..
   Benim vereceğim maliyet benim için geçerlidir, çalışacağınız Mali Müşavir meslektaştan Limited Şirket kuruluşu ve devamıyla ilgili maliyeti öğrenebilirsiniz…
   İşiniz buysa zaten bir firmanız olmalı ve maliyetlerinizi fiyatlandırabilmelisiniz, kayıtdışı çalışmak suç.
   Bol kazançlar diliyorum…

 31. merhabalar cihat bey vermiş oldugunuz bilgilerden dolayı size teşekkür ederim . bizim otobüsler şahıs adına biz sirket kurarsak otobüsleri şirket adınamı geçireceğiz masraf ne çıkar

  1. Ramazan bey rica ederim, elimden geldiğince bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Ancak önceki yanıtımda yazdığım gibi bazı farklı kritik detayları sizlere iletebilmemiz için izimle iletişime geçmeniz gerekir.
   Bol kazançlar dilerim…

 32. Merhaba,

  Faaliyette olan bir şirkete ortak olma süreci, işlemleri ve prosedürleri neler? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Merhaba istediğiniz bilgiler kapsamlı ve detaylı olup bir başka makale konusudur, bizi takip ederseniz, ilerleyen yazılarımızda özetini bulabilirsiniz.

 33. Cihat bey hayirli akşamlar. ben 2004 ten 2009 yillarina kadar sahis olarak bir firma calistirdim. maliye borcum fazla yok. Bagkur borcumu sildirdim. Tek bir sahis borcum var. birde ssk prim borcum. Ben 3 avukata ve bir muhasebeciye danistim. kendi adima tek sahisli sirket kurarsam kendi borcum yada devlet borcumdan sirketin adina alacagim mal veya tasinmazlara haciz gelirmi. yani bir sirkt uzerinden ticaretimi surdurebilirmiyim ?

  1. Merhaba Kamuya olan borçlarınızdan dolayı ortak olduğunuz şirketteki Kar Payınızdan, hak ve alacaklarınızdan ve şirketin varlıklarından hisenize düşen paydan tahsilat yapılabilir. Bu durum şirket ortağı olup ticaret yapmanıza engel değil ancak borcunuzun takibi açısından süreç yazdığım şekilde devam eder.

 34. Merhaba bir bölge semt yada ilçede kuruluş başvurusu yapan tüm işletmelerin listelerini nereden bulabiliriz?

  1. Volkan bey bu bilgiyi ancak Ticaret Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları ve Ticaret Bakanlığı’ndan temin etmek mümkün ancak paylaşırlar mı bilemiyorum. Organize olmuş yerlerde ise yönetimlerinden alabilirsiniz (Sanayi siteleri, Organize sanayi bölgeleri, teknoparklar gibi)

 35. Cihat bey merhaba,
  1-Limited ve A.ş aylık giderleri arasında çok büyük farklar var mıdır? Şuan yaklaşık ne kadardır.
  2-bu ay şirket açılışı yapıcam fakat yılbaşında faaliyete geçecek. Bu arada özel bir firmada sigortalı olarak çalışıyorum, şirket açılışında sigortamı iptal edip bağkurlu mu olmam gerek hemen?

  1. Merhaba Sinan bey,
   1. Limited ve Anonim Şirket arasında maliyet farkları vardır. AŞ’lerde genel kurul yapma zorunluluğu kapsamında olan konular vardır, genel kurul gündemine göre maliyeti artıran unsurlar bulunmaktadır. Bu AŞ maliyetini artıran sebeplerden biri, bir diğeri ise yönetim kurulunun süresi nedeniyle tekrar tescil işlemleri maliyetidir.
   Bunlar yeterli sanırım başka sebeplerde var maliyeti artıran…
   2. Eğer sigortanız devam edecekse Bağkur devreye girmez. Sigortalılığınız (4b) sona erdiği tarihte Bağkur (4b) devreye girer.

 36. Merhabalar Cihat Bey ben üniversitede okuyorum hocamız bize sigorta şirketi kuracaksınız dedi bizde hangi aşamalardan geçtiğini . hangi yasal işlemler gerekli , en az ne kadar sermaye olması gerekir , bütün masraflar ne kadar olur yani sigorta şirketi kurulacağı zaman bütün gerekli olan işlemleri bilmiyoruz bu konuda bize yardımcı olursanızçok seviniriz . Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba isminizi bile paylaşmayı kendinize fazla görmüşsünüz, araştırıp öğreniniz, hazır bilgi size faydalı olmayacaktır, amacına ulaşmamış olur.

   1. yanlış anlamayın çevrem Nep diye hitap ediyor o yüzden bende öyle yazdım . Gerçek adım Neptün . Ayrıca cevabınız için teşekkürler

 37. merhaba efendim. ben iranliyim. yorum degilde sizden bir sorum olacakti. lutfen cevaplarsiniz cok sevinirim. efendim turkiyede anonim ve limited sirket kurulusu icin tahmanen ne kadar para lazim ve sirket kurulusu icin tamamen ne yapmaliyiz. lutfen eger vaktiniz olursa cevap verin cunku ephey zamandir ben hic bir yerden tamam bikgi alamadim. sagolun

  1. Merhaba Lütfen bana cihat @ cihaterturk . com mail adresimden ulaşınız. Yazıda maliyeti yazıyor yabancı ortaklı olursa biraz daha artar.

 38. yada cihat bey ben turkiyede sirket kurulusu islemleri yapan sirketlerin adi ve telefon numaralarini su konuda bilgi almak icin nereden bulabiliriim. en azindan iki tanesini

 39. Cihat Bey merhabalar suan da calisitigim sirket yurt disinda ikamet ediyor ama Turkiye de ofis acmak istiyorlar toplam harcamalari merak ediyorlar bize yardimci olabilir misin. Bizler bankacilik ve finans sirketiyiz ne gibi giderler olur? Bununla birliklte Turkiye ye geldigimizde sizinle calisma imkanimiz olabilir mi bizlere yabanci sirket kurulumunda uzman olan mali musavir veya muhasebeciye ihtiyacimiz var. Simdiden Tesekkurler iyi calismalar

  1. Merhaba Mr. Jess, sizinle yaptığımız görüşmede sorularınızı cevaplamıştım, buradan ayrıntılı olarak tekrar yazmıyorum.

   Kolaylıklar diliyorum…

 40. Cihat Bey Merhaba ; Ben Kamu emeklisiyim. Ulaştırma Bakanlığından aldığım sertifika doğrultusunda beş ayrı firmaya kadar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmalığı yapabilmekteyim. Firma çalışanı olarak bu işi yapmak yerine kendim şahıs şirketi ( Firması ) kurarak kendime ait tapulu halen oturduğum evimi home ofis olarak göstereceğim. Benim Ticari faaliyetim Firmalara haftanın belirli günleri giderek yerinde Danışmanlık hizmeti vermek ve raporlarımı E Devlet üzerinden Bakanlığa bildirmek şeklinde olacak. Muhatap firmaya Danışmanlık Faturası keserek ücretimi alacağım ve şahıs şirketim üzerinden vergimi vereceğim. internette araştırmalar yaptım. Siteniz ve bilgilendirmeleriniz çok güzel tebrik ederim. Benim netleştirmediğim birkaç konu kaldı. Size sormak isterim.
  1. Home ofis te Belediye den alınacak İşyeri Çalışma Ruhsatı zorunlu mudur? ( Benim ticari faaliyetim Danışmanlık Olacak ve işyerime kimse gelmeyecek)
  bu home ofis için stopaj yada yıllık vergi verecek miyim? Yada gelir vergisinde, gider/ indirim avantajım olacak mı?
  2. Yılın son günlerinde şahıs şirketi kurmam ile Yılbaşından sonrasında kurmam arasında avantajım olur mu?
  3.Danışmanlık firması olarak Tic odası yada başka bir odaya kaydım zorunlu mu? ( TMGD lerin yeni bir meslek olması nedeniyle bir odası yok henüz.)
  4.Şirket kurulumu ile ilgili işlemleri muhasebeci üzerinden yürütmek zorunda mıyım? Benim vaktim ve imkanım var. gidip halledebilir miyim?
  5. Bu hizmeti yaparken şirketim adına araç alırsam araç bedeli ve araca ait masraflar giderim sayılır mı?
  cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim

  1. Merhaba sorunuz uzun olmuş ama cevaplayayım. Bu arada beğenileriniz için de teşekkürler.
   1. a.Home office olarak hem şahıs işletmesi hem de sermaye şirketleri dediğimiz LTD veya AŞ olarak kurabilirsiniz, şu an için bir engel yok, sizin için uygunsa.
   b. Eğer sizin adınıza tapusu olan bir mesken ise stopaj doğmaz ancak kiralık ise stopaj ödemeyi yaptığınız tutarın brütü üzerinden %20 olarak hesaplanır, kira ödeme tarihlerinde tahakkuk eder.
   2. Erken açılış yapmak size bankalar ve müşteri nezdinde avantaj sağlar..
   3. Eğer Limited Şirket olarak yapılanırsanız Ticaret Odası’na kaydolmuş oluyorsunuz zaten. Ama şahıs işletmesi için zorunlu değil. Ulaştırma Bakanlığı veya işiniz gereği oda kaydı zorunlu değilse Vergi Mevzuatı açısından sorun yok.
   4. Bir Mali Müşavir meslektaştan hizmet almanız hem açılış hem işlemlerin devamı açısından oldukça faydalı olacaktır. Açılış sonrası zorunlu olarak Mali Müşavir ile çalışmak durumundasınız.
   5. Aracınızı sabit kıymetlerinize kaydettirirseniz elbette araç bedelini amortisman olarak, masrafların işinizle ilgili kısmını gider olarak kaydetmeniz mümkün olacaktır.

   Başarılar ve bol kazançlar…

 41. merhaba cihatbey sigortalı bir yerde çalışırken basit usül aile şirketi kurmak istiyorum yüzde 99 benim yüzde 1 eşime hisse yapmak istiyorum bana faydası ne olur mesla inşat üzerine saygılar

  1. Merhaba Soner bey, sigortalı çalışırken şirket kurabilirsiniz, hisse vermenin kazancı olmaz, tek başınıza şirket kurabilirsiniz, Limited veya Anonim şirket kurmak mümkün. Ancak basit usul derken ne kastettiniz acaba. Ciddi bir kavram karışıklığı var galiba, yapmak istediğiniz işi izah edip sorularınızla birlikte bir Mali Müşavir arkadaşla görüşürseniz karar vermeniz kolaylaşır.

   1. Cihat bey merhaba, bu cevabınızda sigortalı çalışırken şirket kurabilirsiniz demişsiniz. bu nasıl olacak.
    ben de sigortalı çalışıyorum ama bir ltd. kurmak istiyorum. kendi üzerime kurarsam bağkura geçmiyor muyum? bunun bir yolu varsa benim için dönüm noktası olur. malum kurduğum şirket para kazanana kadar dışardan gelir lazım. onun için de başka bir yerde çalışmam lazım..
    bu arada Ansiklopedi gibi site yapmışsınız çok teşekkürler.
    Fatih İÇER

    1. Merhaba Fatih bey öncelikle teşekkürler, paylaştıklarımızın sizlere faydalı olması bizleri daha fazla motive ediyor.
     Paylaştığım yorumu doğru değerlendirmişsiniz, evet sigortalı olarak devam ederken şirket ortağı olursanız veya vergi mükellefi olursanız bağkur yeni adıyla 4B sigortalılığı devreye girmez, 4A sigortalılığınız sona erdiği an 4B devreye girer.
     Kolay gelsin, girişiminizde başarılar ve bol kazançlar dilerim.

 42. ben ve bir arkadaşımla limited şirket kurmak istiyoruz ama ikimizde henüz bir aile dostumuzun yanında sigortalı çalışanız sigortamız devam ederken şirket kurulumu yapabilir miyiz ? Tşk.

 43. Merhaba Cihat bey. Ben limited şirket kurmak istiyorum ama nasıl kurucam ne uretecem karar veremiyorum bi öneride bulunabilir misiniz ?

 44. Cihat Bey merhaba,
  Biz; iki arkadaşımla birlikte bir firmanın bayiliğini alarak; 3 ortak şeklinde çalışmak istiyoruz. Ancak ben kağıt üzerinde ortak görünmek istemiyorum. Daha önce bankada çalıştığım için bağkura geçmek ve banka emeklilik durumumun -maaşımın düşmesi anlamında- olumsuz etkilenmesini istemiyorum.

  Bu durumda, çalışan olarak görünerek, ortak olarakda haklarımı korumak anlamında nasıl bir sözleşme yapılabilir?

  Ltd.şti mi kurmamızı önerirsiniz?

  Konu ile ilgili bilgi ve yönlendirmenizi rica ederim,
  Syg,

  1. Merhaba sayın Esen Türkay, size önerim ortak olun, gerekirse yetkili de olun ancak başka bir yerde çalışan olursanız, şirket ortaklığınızdan dolayı 4b (Bağkur) devreye girmez, amacınıza ulaşmış olursunuz.

 45. cihat bey tek ortaklı ltd şirket kurmak istiyorum 2016 yılına girmemize az bir süre kalmış bulunmakta bu yıl içerisinde kurmamın daha masraflı defter tasdik parasının iki defa ödeneceğinden dolayı deniliyor fakat 2016 yılına girdiğimiz zamanda ise 1 yıllık şirket olmuş bununda bankalar nezninde kredibilitede v.s fayda saglıyacağı konusunda söylemler aldım beni bu konuda aydınlatırsanız

  1. Merhaba Gazi bey, size verilen her iki bilgi de doğrudur. Yıl bitmeden şirket kurmak size kredibilite açısından fayda sağlarken, maliyetler açısından olumsuz etkisi olacaktır.

 46. İyi günler size bir kac sorum olacak cok acil cevaplarsanz cok mutlu olurum.
  1. Limited sirketler neden bankacılık ve Sigortacılık alanında faaliyet gösteremezler?
  2. Sınırsız Sorumluluk sahibi işletme ortakları baktığında borcunu karşılamak için tüm mal varlığını sattığı halde yine de borcunu kapatamiyor ise ne yapmalıdr, o borcu nasıl ödemelidir?
  Tesekkurler

  1. Handenur hanım merhaba;
   Acil sorularınızı sırasıyla cevaplıyorum
   1. Yasal zorunluluk olduğu için Bankacılık ve Sigortacılık faaliyeti sadece Anonim Şirketler tarafından gerçekleştirilebilir.
   2. Ortak borcunu tüm mal varlığı ile ödeyemiyorsa, ödeme emrine mal beyanı verirken mal ve nakit mevcudu olmadığını bildirebilir veya dilekçe iletebilir, parası yoksa ödeyemez yapacak birşey yok…

 47. merhabalar adıma kayıtlı bir şirket ortaklığı veya şirket müdürü olup olmadığını nasıl nerden öğrenebilirim.

  1. Merhaba Sinan bey adınıza hangi ilde kurulduğunu düşünüyorsanız, o ildeki Ticaret Sicil Memurluğu ile görüşebilir, Vergi Dairesinde sorgulama yaptırabilirsiniz.

 48. Slm cihat bey 1 yıllık limited şirket sahibiyim ve bankadan kredi nasıl kullanabilirim. Krediyi bir işletme almaK için istiyorum bunun için 200 bin tl ihtiyacım var nasıl alabilirim.teşekkür ederim.

  1. Merhaba Altan bey, eğer satın alacağınız şirketin mali durumu iyiyse, bu satın alma sizin bir projedir, bu projenizi daha anlaşılır bir şekilde, size kazandıracaklarını dönemsel olarak belirten tablolarla, bankaların Kobi temsilcelerine sunun eğer onlar için pozitif değerlendirilirse kredi alabilirsiniz ama onlara göre uygun değilse hiçbir banka parasını sağlama almadan çöpe atmak istemez. Diğer alternatif ise kredi tutarı kadar gayrimenkul teminatı vermektir. Kosgeb şirket birleşmelerine ciddi boyutlarda destek veriyor ama ortada reel bir ürün, marka ve ciro olmalı. Bunların dışında sihirli bir formül yoktur. Başarılar diliyorum…

 49. merabalar cihat bey benim farklı bir sorum olacak 2009 yılında tanıdığım ama şimdide görüşemediğim bir kişinin şirketinin noterde %1 hisse verdi ve ertesi gün %1 geri aldı şuan anlam veremedim kuşku duyuyorum. İlerde bir sıkıntı cıkar mı ayrıca ticaret odası siciline sordum kaydın yok dedi.Maliye ye sordum oda yok dedi.Ne gibi bir anlam çıkartayım bilemedim.Şimdiden bilgilendirdiğin için teşekkürler.

 50. Merhabalar Cihat bey annem babasından emekli ve kendisi adına ltd şirketi kurmak istiyoruz
  Resmi olarak bi sakınca varmı ve emekli maaşı kesintiye uğrarmı
  Şimdiden teşekkürler

  1. Merhaba Resmi açıdan bir sakınca yok ve emekli maaşından kesinti yapılmaz, 2016 başında yapılan bir yasal düzenleme ile emekli şirket ortakları ve vergi mükelleflerinin maaşlarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek kesintisi kaldırıldı..

 51. Merhaba Cihat bey,

  Turkiyede 2,5 yildir yasiyorum, kucuk bir kafe acmak istiyorum. Tek sahibi ve calisan birinci yil sadece ben olacagim, ama baska yol olmazsa, resmi gostermek icin Turk arkadas ile beraber ortaklik da yapabiliriz. Sorumlar budur:

  1. Hangi sirket benim icin en uygun/hangisi kurabilirim? Sahis mi, Ltd. A.S. mi? (sirketi kuran kisi sadece ben)

  2. Sahis sirketi kurmak icin bana bagimsiz mi calisma izni gerekiyor, yoksa sureli bir yillik calisma izni alabilirim? ( cunku bagimsiz calisma icin en az bes yil kesintisiz ikamet etmis olmaliyim..)

  3. “Yabanci sahsa ait calisma izin basvuru tarihinde gecerli en az alti ay sureli ikamet izni bulunmasi zorundur”- durumu bu: ikamet iznim 5 ay sureli, simdi ben 5 ay hic bir sey yapamiyormuyum ve calisma izin icin basvuramiyormuyum? ( 5 ay zaman bosa gider..) yoksa erken ikamet izni uzatmak icin basvurabilirim?

  Tesekkurler

 52. Merhaba,

  ben yabanci uyrukluyum ve 9 Yildir Türkiye’de yasiyorum. Mavi kartim oldugu icin calisma izni veza oturum iznine gerek yok. Home ofis calismak istiyorum danismanlik olarak. nelere dikkat etmem gerekir? Annemin evinde oturuyorum. Home ofisde kira bedeli göstemek zorundamiyim? Yasal prodesürler nedir?

  1. Merhaba Serap hanım, sizin için sıkıntılı bir durum yok. Şirket kuruluşu veya şahıs işletmesi açılışı yapabilirsiniz. Konut size aitse kira stopajı doğmaz eğer size ait değilse stopaja tabi olur ve bir kira tutarı belirleyerek kontrat yapmanız gerekir.

 53. Merhabalar,

  Cihat Bey insanları bilgilendirmeniz çok güzel gerçekten. Bende internet üzerinden hizmet veren limited şirket kurmak istiyorum.
  1) Tek kişi hem şirket sahibi hem müdür olabilir mi? Sadece kendim yönetmek istiyorum.
  2) Müdür, genel kurul vs.. olması şart mıdır?
  3) Limited şirkette aylık masrafım ne olur?

  Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba Kerem bey
   1) Tek kişi sermayedar olarak Limited Şirket kuruluşu mümkün. Siz hem ortak hem müdür olabilirsiniz.
   2) Genel kurul kavramına takılmayın, şirketlerin önemli kararları alırken genel kurul toplantısı yapması gerekir, ancak Limited Şirketlerde bu süreçler oldukça kolay. Özellikle tek pay sahipli şirketlerde daha kolay.
   3) Aylık masrafınız duruma göre değişir diyebilirim, bu gibi detayları hizmet sunduğumuzda daha ayrıntılı iletebilirim.
   Başarılar diliyorum şimdiden.

 54. Mrhb cihat bey, iki ortaktan oluşacak bir ltd şti kurmak için evraklar belgeler vs ne kadara mal olur ve kaç günde hallolur teşekkür ederim

  1. Merhaba Ferhat bey sorunuzu cevaplayabilmem için bu yorumu bıraktığınız Şirket Kuruluşu başlıklı makaleyi buraya kopyalamam lazım, o nedenle lütfen tekrar okuyunuz, hiç bir yerde bulamayacağınız kadar açık net ve anlaşılır olarak sorunuzun cevabını bulacaksınız.

 55. Merhabalar, Cihat Bey şahış şirketinin limited şirkete dönüşme şansı var mı? Varsa evreleri nasıl kolay mı?

  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba Kerem bey şahıs işletmesi Limited Şirkete dönüştürülebilir, değişik yöntemleri vardır. Bu yöntemleri içinde bulunduğunuz duruma göre tercih etmek gerekir. Ameliyatın kolaylığı zorluluğu doktorun tecrübesine, bilgi ve becerisine göre değişir.
   Kolay gelsin.

 56. merhabalar
  benım sorum 3 ortaklı bır lımıted sırketı kurulacak ve ıcınde 3 ayrı sektor olabılırmı ?
  mesela 1- emlak danısmanlıgı, 2-beyaz esya kombı klıma bakım servısı ve 3- motor kiralama olarak 3 ayrı sektor 3 ortaklı bir limited şirketinde ve tek bir adreste olabılır mı ?

  1. Merhaba Mehmet bey, şirketiniz 3 ortaklı da olsa tek ortaklı limited şirket de olsa 3 değil 5 ayrı sektörü ana sözleşmede amaç ve konu olarak belirleyebilirsiniz ancak unvanda en az bir sektöre yer vermeniz gerekiyor.

 57. Merhaba Cihat Bey,

  Yazılarınızı ve cevaplarınızı inceledim. İlginizden dolayı size bir kaç soru sormak istiyorum.

  Şahıs firması olarak açılan şirket, daha sonra farklı sektörde şube açtığında, merkezini şube olarak açtığı sektörde gösterebilir mi?
  Şöyle izah edeyim, önce şahıs firması olarak kuaförlük üzerine açılacak, daha sonra turizm acentası olarak ek şube açılacak. Fatura miktarlarından dolayı, kuaförlük sektörünü etkilememesi için merkezi turizm acentası olarak gösterebilir miyiz?

  İlginiz için teşekkürler.

  1. Evet mümkün istediğiniz sektörde gösterebilirsiniz, esas faaliyet konusuna ilişkin olarak cironuzdaki payın oranını değerlendirmek lazım.

 58. Halihazirda işleyen bir cafeye(Ltd şirketi) % 49 ortak olmak istiyorum yapilmasi gereken islemler,müracaat ve evraklar nelerdir.ortaklik icin isyeri sahibine verilen tutar nasıl ibraz edilir…Teşekkürler

 59. Cihat Bey selamlar,
  Süt üretimi için büyük baş hayvan beslemek istiyorum. Aklımdaki rakam 100 sağmal büyükbaş hayvan. Süt çiftliği için şirket kurmam gerekir mi? AB fonlarından IPARD gibi kuruluşlarından hibe ve kredi alabilirim. Bu sektör için şirketleşmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
  Cevabınız için şimdiden çok teşekkürler.

 60. Cihan bey merhaba. Bir abim danışmanlık şirketi kuracak. Kendisinin ve çalışanların belgelerinin (nüfus cüzdanı fotokopisi, ehliyet fotokopisi, temiz kağıdı, diploma fotokopisi, terhis belgesi) Ankara Ticaret Odası ‘ na verilmesi gerektiğini söyledi. Benden evrakları bir kişiye elden teslim etmemi söyledi. Böyle bir durum söz konusu olabilirmi ? Yani benim bildiğim Ankara Ticaret Odası şirketlerin vergileri vs işler için kurulmuş bir sistem. Çalışanların evraklarını götürüp verdiği bir yer değil diye biliyorum. Üzerime şirket kurma vs durum olabilirmi ? Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

 61. Merhabalar size bi sorum olacak arkadaşım şirket kurmak istiyor fakat kendi üzerine değilde illa benim üzerime olacakmış neden diye sorduğumda ona birşey olursa şirket bana kalırmış . Şirketin benim üzerime olmasındaki dezavantajı varmı lütfen yardım edin

  1. Eda hanım öncelikle merhabalar, arkadaşınıza aynen şu cevabı verin “ben böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyorum, sana bir şey olmasın istediğim için kendi şirketin kendi adına olsun, beni sigortalı gösterip maaş bağla çok seviyorsan…”. Bunu yazmamın sebebi şu; şirket müdürü tüm mal varlığıyla ortaklar ise hisseleri oranında kamu borçlarına karşı sorumlu. Şirketin bir çok sorumluluğu var, buradan bu kadarını paylaşmış olayım…

 62. Ben internet üzerinden alışveriş sitesi açmak istiyorum. Ltd veya Şahıs şirketi kurduğum zaman her sektörde ürün satabilir miyim. (inşaat mlz. Gıda,Elektronik,Oto,Oyuncak,Saat,Kozmetik,hediyelik eşya) Bu alanların hepsinden ürün satabilir miyim, yoksa beş tane kategori mi seçmem gerekir..
  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

 63. merhabalar benim sorunum şu tek katlı tek numaralı dükkan içerisini camekanla ikiye böldük ve şirket kurup iki farklı işletme kuaför ve lokanta olarak işletmek istemekteyiz.fakat zabıta tek dükkan numarası olduğu için iki ruhsat vermeyeceğini iddaa ediyor tek ruhsatla iki farklı işletme için kanuni bir çıkış yolumuz var mı teşekkkürler

  1. Merhaba Gökhan bey, sizin bu işlemleri yapmadan belediye ile görüşmeniz lazımdı. Eğer masrafları yaptıktan sonra sorun yaşıyorsanız, sorununuzu ama zabıta ile ama belediyeden bir şekilde çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Ancak imar ve iskan açısından söz konusu bölme işlemini tadilat kapsamında değerlendirip yasal prosedürleri tamamlamanızı talep edebilirler.

 64. Cihat bey merhaba,

  kulandigimiz muhasebe sirketi her ay bize 1250 tl fatura gonderiyor. 3 sirketimiz var ve hic biri su an faliet de deyil, yani para kazanmiyor. biz muhasebeden indirim taleb etdik. turkiye kanunlarina gore minimum ve maximum ne kadar olmasi lazim.

  saygilar

  1. Merhaba Rick bey size buradan 3 şirket muhasebesi için sunulan hizmet ve karşılığı ile ilgili bir yorum yapmam doğru olmaz, şirketin türü ve benzeri detaylar önemli.

 65. Sayın Cihat ERTÜRK Bey, Akdeniz Üniversitesi Muhasebe öğrencisiyim, bi ödevim vardı 2 haftadır araştırma yapıyordum ne ALTSO dan bilgi alabildim ne de Büro açmış olan Mali müşavirlerden, Ödevimin süresi dolmasına 2 gün kalmıştı sonunda aradığım bilgilere ulaştım Allah razı olsun sizlerden iyi ki varsınız , teşekkür ederim

 66. merabalar cihat bey benim farklı bir sorum olacak 2009 yılında tanıdığım ama şimdide görüşemediğim bir kişinin şirketinin noterde %1 hisse verdi ve ertesi gün %1 geri aldı şuan anlam veremedim kuşku duyuyorum. İlerde bir sıkıntı cıkar mı ayrıca ticaret odası siciline sordum kaydın yok dedi.Maliye ye sordum oda yok dedi.Ne gibi bir anlam çıkartayım bilemedim.Şimdiden bilgilendirdiğin için teşekkürler.yada paronaya mı yapıyorum.yardımcı olursanız.lütfen.

 67. merhaba cihat bey ben bir gıda ürünü işi yapmak istiyorum fakat ürünü bulgaristanda pazarlayacagım bunun için orada bir şirket açmayı dusunuyorum ordaki şirket kurulumu sanırım daha kolay ve vergi %10 galiba bunun için orada şirket kursam malı turkıyeden tedarık edicem fakat malı burada ambalaj ve dolum yapmak mumkunmu burada herhangi bir iş yerim ve şirketim yok burada bir izin almam gerekiyormu yada burdan ambalajsız olarak bulgarıstana göturmek ve orada paketlemek mumkunmu sirketı kurup markayı almam yeterlimi çok araştırma yaptım ama dogru bir yol ne tavsiye edersınız ..şimdiden teşeşkkıur ederim ..iyi çalışmalar

  1. Merhaba, ürünü ister paketleyerek, ister hammadde veya paketlenmeye hazır olarak gümrük kuralları çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemine tabi tutabilirsiniz. Ambalajlamayı burada veya orada yaptırmak tamamen maliyete göre tercih konusu. Bu durumda tercih sizin. Şirket kurmak ve markanız olması yeterlidir. Burada bir şirket olması sizin direk ihracatçı olmanız açısından önemli.

 68. Cihat bey merhabalar;

  Benim sorum şu olacak; limited şirketler birden fazla sektörde faaliyet gösterebilir mi, bunun için şirket kuruluşunda yada sözleşmesinde bunu belirtmeye gerek var mı? Örneğin şirket bir yandan elektronik malzeme alım satım işi yaparken, diğer taraftan inşaat malzemesi satabilir mi veyahut herhangi bir dış ticaret işi yapabilir mi? Hatta bir yatırım fırsatı çıktığında, bu fırsatı değerlendirmek için sektörün ne olduğuna bakılmaksızın şirket bu yatırıma iştirak edebilir mi? Ayrıca diyelim sözleşmede en başta belirtmediği bir sektörde faaliyet göstermek istediğinde, şirket sözleşmesini yenilemesi mi gerekir?

  Şimdiden teşekkürler.
  İyi çalışmalar.

  1. Merhaba evet birden fazla sektörde faaliyet gösterebilirsiniz, ana sözleşmede faaliyet konularının yazması gerekir. Ancak yazmıyor olması ticaretinize engel değildir. Doğru olan o faaliyetinizin ana sözleşmede yazıyor olmasıdır bir çok açıdan….

 69. Merhaba, iki kişi istanbul kadikoyde kimyasal uretim icin sirket kurmsk istiyoruz. Baslangic icin ltd sirket daha uygun dediginizi anliyorum. Kurulus icin ise en az 4.000 tl gerekli sanirim. Tehlikeli madde sinifina girdigi icin bazi belgeler ruhsatlar gerekiyormus bunlari nereden ogrenebilirim? Belediyelerden mi ? Tesekkurler

 70. Üstadım merhaba,
  ben ve eşim emekliyiz. Eşimin üzerine olan aynı zamanda yaşadığımız küçük bir binada konaklama-yeme içme hizmeti vermek istiyoruz. Benim smmm belgem var. Kira stopajı ödemeden ve benim işletmenin muhasebesini her hangi bir ücret gerekmeden tutmam hangi koşullarda mümkün olur. Birde eşim artık bu işlerle benim ilgilenmemi istiyor. Sadece kira stopajı nedeni ile böyle bir işletmede yer alacak. Binanın devir tapu masrafları çok fazla. Bütün süreci benim devam ettirmem ona mali sorumluluk getirmeden hangi işletme türünde mümkün olur. Saygılarımla,

 71. Merhaba .
  Şuan ORtak olduğum şirketimiz var ve bende müdürüm Ancak son yıllarda geçirdiğimiz mali sıkıntı Bankalar ve piyasada sicilimiz bozuldu mevcut borçlarımız da var Ama ödemeye Devam ediyorum.şirket ortaklı olduğu için şirket ortaklar ayrıldı şirketi tasfiye etmeyi düşünüyorum..Ancak öncei dönemlerde kendim şahsi firmam da vardı sicilim bozuk bankalarla sıkıntılıyım haciz vs üzerimde kayıtlı taşınır taşınmaz olmadığı için üzerimde sadece baskı var .Piyasaya ve Bankalara Olan borcumu ödemek içinde Ticarettimin devam etmesi lazım firmalarla sıkıntı pek yok Ancak Resmi kurum Banka Sgk ve vergi DAireleri ile sıkıntım var. Sgk ve vergi borçları yapılandırma başvurdum. Amacım başvurduktan sonra mevcut şirketi tasfiye işlemerini başlatım borçlar bitirip tasfiye ettirmek.
  Ticaretimin devamı içinde yeni bir şahıs veya tek ortaklı ltd şirketi kursam bu isimle devam etsem uygun olurmu. Amacım Borçlarım için Ticaretimi devam edip bu sıkıntılardan kurtulmak.Bunlarıda yaparken Rahat Hareket etmem gerekir. sizin öneriniz nedir nasıl yol izlemeliyim.Not: Bankalarda Kredi veya çek Talebim olmaycak bu Aşamada Ancak Piyasa Kredisiyle dönecem Şirketin Önce Yazılmış Haziclik olunmuş Krediler Ödendi. Ödenmemiş Çek Senet Kredi Borcu Yoktur.ödendi hepsi sadece devlete borç var .

  1. Merhaba Ersan bey
   Ticari olarak şirketlerde bu gibi sıkıntıların yaşanması doğal. Ancak kendi adınıza açmanız veya ortak olmanız sizin için gelecekte sorun olabilir, alacaklılar tahsil edemedikleri tutarları sizin işletmenizden tahsil edebilirler, kamu alacağı ve bankaların böyle bir hakkı var. Önerim kendi adınıza olmaması. Tercih sizin. Bol kazançlı günler diliyorum.

 72. Merhaba cihat bey Ben ve eşim ozel guvenlik sirketi kurduk lakin yürümedi ve kapatmak istiyoruz ama bir yılda ancak kazanabileceğini söylediler ve masrafı olduğunu soylediler lakin guvenemedim bu sirketi kapatırsak izin belgesinin ücretini geri alma şansımız yok mu çünkü hiç iş yapamadık bu konuda bize yardımcı olur musunuz

 73. Sirketi nasıl kapatabiliriz ayrıntılı bilgi için mail adresime cevap yazar misiniz

 74. İyi günler
  Yeni kurulan şirkette,şirket sahibi yurt dışında,vergi dairesinden kdv yoklaması icin geldiklerinde şirket sahibi bulunması zorunlumu ?çalışan veya mudur yeterlimi ?!

  1. Merhaba Cana Hanım
   Şirket kuruluşunda sahipten kastınız şirket ortağı sanırım. Ortaklardan biri müdür olmak zorunda, vergi dairesi yoklaması sırasında müdür veya vekaleten bir yetkili bulunması gerekir. Sigortalı çalışan mevcut ise çalışanın bulunması da yeterli olabiliyor.

 75. Merhabalar, işinizi severek herkese yardıma koştuğunuz için size resmen minnettarım. Allah her şeyi gönlünüze göre verir inşAllah.

  Benim sorum şudur;

  Ltd. Şti. kuracağım yakında inşAllah. Lakin tapu babamın üzerine. Ben bu tapu üzerine şirketi home/ofis olarak gösterip kurabilir miyim? Yapacağım iş sürekli internet başında çünkü.

  Aynı zamanda babamın üzerine olan tapuyu şirket sermayesi olarak göstermem mümkün mü? ve eğer ki şirketti kapatmak istersem bir sıkıntı çıkar mı ya da borca girdik diyelim, ödeyemiyoruz Allah göstermesin hacizlik durum oldu. Tapu elden gider mi?

  Teşekkürler

  1. “şirketti kapatmak istersem bir sıkıntı çıkar mı” cümlesi tapu için geçerlidir, bilginize.

  2. Halise hanım çalışmalarımın sizlere faydalı olmasına sevindim. Şirketin mal varlığı ve şirketin alacakları her zaman için şirketin borçlu olduğu kişiler ve kurumlar tarafından teminat niteliğindedir haczedilebilir. Dolayısıyla tapu şirketin adına değil sizin adınıza olursa sıkıntı yaşamazsınız. Ancak kamuya olan borçlarda şahsi mal varlıklarınız haczedilebilir ve banka kredileri şahsi kefalet gerektirdiğinde şahsi mal varlıklarınız risk altında olur.
   Dolayısıyla eğer ticari bir risk varsa ve ticari riskinizde şahsi kefaletiniz olmayacaksa gayrimenkul şahıs adına kalsın derim.
   Kolay gelsin.

 76. Merhabalar

  2017 Başında yabancı ortaklı bir AŞ firma kurmayı düşünüyoruz. Firma Turizm sektöründe faaliyet gösterecek.
  Yabancı ortak (kişi) yurt dışında ikamet ediyor ve yönetim kurulu üyesi olup %50 hisessi olacak.
  Yerli ortağın aynı şekilde %50 hissesi olup yönetim kurulu üyesi olmayacak.

  1) Yabancı ortağın çalışma izni olması zorunlumu? ( Bazı sitelerde zorunlu diyor bazıları muaf diyor )
  2) Yerli ortağın kamu borçları ( Vergi , SSK vb.. ) sorumluluğu nedir ?
  3) Geçenlerde şirket kuruluş süresi ve maliyetleri azaldı tarzı bir haber okuduk, yabancı ortaklı şirketler için de bu geçerlimidir? Geçerli ise bu şekilde kurulacak bir AŞ ortalama ne kadara kurulabilinir.

  1. Merhaba
   Sorularınızı tek tek cevaplayacak olursak
   1.Anonim Şirket kuruluşunda yönetim kurulu başkanının / imza yetkilisinin ikamet tezkeresi zorunlu tutulmuştu ancak şu anda bu belge talep edilmiyor. Çalışma izni zorunlu olmayıp ikamet tezkeresi zorunluydu.
   2.Yerli ortak yönetim kurulunda görev almazsa kamu borçları sorumluluğu yok.
   3.Azalan maliyet söz konusu değil. Size bu konuda telefonda bilgi vermiştim.

   Kolay gelsin.

 77. Merhaba,

  ADİ ortaklıktan ltd ‘e geçilecek firma için banka kredilerinden faydalanılabilecekmiyiz hemen?

  1. Merhaba Adi ortaklık belgeleri ile birlikte yeni kurulmuş olan Limited Şirket Kuruluş Belgeleri de bankaya sunulursa yeni şirket olarak değerlendirmeyi kredibilite konusunda yardımcı olacaklardır.

 78. Merhaba Cihat Bey
  Öncelikle böyle bir bilgi paylaşımı yaptığınız için teşekkür ederim.
  Tek kişi sermayedar olarak limited şirket kurmak istiyorum. Emeklilik için prim ve sigortalılık süre şartlarını tamamladım ancak yaştan dolayı beklemem gerekli, bağ-kur yatırma zorunluluğum var mı? Şimdiden teşekkür eder, yeni yılın size ve tüm dünyaya hayırlı olması dileklerimle.

  1. Merhaba Namık bey Limited Şirket Kuruluşu sonrasında şirketin bir hissedarı olarak Bağkur ödemeniz gerekir.
   Sizinde yeni yılınızı kutlar, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim.

 79. Ben besi çiftliği ya da koyun çiftliği kurmak istiyorum ve kenarda 100.000 TL param var hibe destek almayı da düşünüyorum ve bu ise ufaktan gidicem ve buyunce şirket olmak istiyorum peki yapmam gerekenler neler
  Tesekkur ederimederim

  1. Merhabalar konuyu bulunduğunuz il veya ilçenin tarım müdürlüğü ile görüşün, ihtiyaç ve teşvik edilen yönde yatırım yapmış olursunuz. Desteği veren kurumlarla direkt olarak bu şekilde iletişim halinde olun, şayet prosedürler sizi zorlarsa profesyonel devlet destekleri danışmanlığı yapan şirketlerden hizmet alabilirsiniz. Bu değerlendirmelerden sonra şirket kurmak işin en kolay kısmı.
   Size yeni girişiminizde şimdiden bol kazançlar dilerim.

 80. Cihat bey iyi günler limited şirketi kuracağım 14000 tl param var bunun 10000 tlsini sermaye olarak gösterip şirket kurabilir iyim
  Eğer kurabilirsem daha sonra bu sermayeyi ofis eşyaları vb şeyler için kullanabilirmiyim

  1. Merhaba Mustafa bey. Şirket Kurmak istediğinizde Limited Şirket için 10.000 TL sermaye taahhüdünde bulunmanız, bunun 2500 TL’sini hemen şirket hesabına yatırmanız gerekmektedir. Kalan kısmını ise 24 ay içerisinde ödemelisiniz. Ödenen şirket sermayesini şirketle ilgili her türlü harcama ve ticari faaliyet için kullanabilirsiniz.

 81. Cihat Bey selamlar,

  bir türlü cevap bulamadığım bir sorum var; siz cevaplayabilirsiniz diye düşündüm.
  bir kişi farklı faaliyet kollarında 2 farklı şahıs şirketi kurabilir mi? iki farklı vergi dairesinde mükellef olabilir mi?
  yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Meryem hanım merhaba. Şahıs işletmesi dediğimiz şahsın adına adına açılan vergi mükellefiyeti bir kez açılabilir ve ülke çapındaki tüm işleri ek faaliyet konusu ve şube olarak tanımlanır. İkinci bir şahıs işletmesi açılamaz. Ancak Limited şirket için değerlendirdiğimizde aynı şahıs birden fazla Limited Şirket kurabilir.

 82. Cihat Bey merhabalar,

  Meşgalesi İç giyim üretim ve satış olarak limited şirket kurmak düşüncesinde olan arkadaşımız home office olarak başlamak istiyor. Dükkan kiralanmıyacak ilk etapta. Ticaret Sicil odasında ve vergi dairesi kısmında home office olmasından kaynaklı bir sorun yaşanır mı ?

  tşk.ler
  saygılarımla

  1. Merhaba Birol bey şirket kuruluşunda home office ile ilgili olarak bir sıkıntı yaşamazsınız. Faaliyet konusu, hacmi ve düzeyi ile işyerinin durumu birbirini tamamlayacak düzeyde olmalıdır. Gelecekte bazen istisnai konularda sıkıntı olabiliyor.

 83. Cihan Bey Merhaba,

  Bildiğiniz gibi şirket kuruluşlarında üç nüsha noter onaylı ana sözleşme isteniyordu. Yakın zaman da noter onayı kaldırıldı. Fakat bu konuda işlemler yeni olduğundan size danışmak istedim.Pratik de İTO’da işlemler MERSİS den alınan kodlama yürümek de, yoksa halen noter den onaylı Ana sözleşme istemekteler?

  1. Merhaba Şirket kuruluşlarında Mersis ve Noter uygulaması devam ediyor eğer talep edilirse, MERSİS sonrası İTO’da anasözleşme ve tescil talepnamesi imzalanabilir. Ancak kuruluş anasözleşme ve tescil talepnamesi için oraya gitmek mi yoksa maliyete göre noterde yaptırmak mı sorularının cevabı sizin zaman/maliyet kavramlarınızla endeksli hususlar. Sizlere kolaylıklar dilerim.

 84. Merhaba Cihan bey , 2 sene önce şahıs şirketimi ortağımın isteği üzerine adi şirket ortaklığına çevirdik , fakat ticaret sicilde sadece benim ismim geçiyordu ticaret odası adi şirket ortaklığını tanımadığını belirtmişti bizde o şekilde devam ettik ,şuanda Ltd şirket olma kararı aldık ve ito bunu kabul etmemekte olduğu bilgisini verdi muhasebecimiz , yani şuanda tek seçenek sunuyorlar şirketin kapanışını verip Ltd olarak yeniden şirket kurulumu yapılması gerekiyormuş( muhasebecimizin ilettiği bu şekilde ) bu konu hakkında bilginiz varmı , ve şirket yapısı değişikliği işlemlerini vergi dairesimi yoksa ticaret odasımı karar veriyor ??? Cevabınızı merakla beklemekteyim iyi çalışmalar

  1. Cem bey selamlar, sizin neden adi ortaklığı kapatıp LTD kurmak istemediğinizi öğrenmem lazım. Çünkü normalde olması gereken bu. Şahıs işletmesini şirkete dönüştürme işlemini genelde devreden KDV’si ve stok tutarları yüksek olan ve taşınır taşınmaz varlıkları fazla olan şirketlerde tercih ediyoruz. Meslektaşım doğru söylemiş adi ortaklıktan geçiş yok.

 85. merhaba, eşim faslı ve fasta eczacılık ve parfümeri işi yapıyor limited şirketi var.Aynı işi türkiyede yapabilirmi yani oradakişirketi üzerinden.Yoksa burda yeniden şirket kurması gerekirmi?

 86. Cihat bey Merhaba,
  Yeni bir şirket açmayı düşünüyorum, beni bu konuda aydınlatabilirseniz sevinirim.

  Örneğin;
  Firma ismi Kadir Dış tic.A.Ş.
  yukarıda örnek olarak verdiğim firma ismiyle, Uluslar arası Ticari eşya taşımacılığı yapmama engel mi ?

  Bu arada;
  uluslar arası taşıma yapabilmem için C2 Belgesine ihtiyaç olduğunu biliyorum.
  satın alınacak araçların da özmal olacak.

  Benim öğrenmek istediğim, şirketin unvanı buna uygun mu ?

  cevabınız için peşinen teşekkür ediyorum.
  Saygılarımla,

  1. Merhaba
   Hayırlı olmasını temenni eder, işlerinizde bol kazançlar dilerim. Kuruluş süreci ile net bilgiler için bizimle iletişime
   geçerseniz sizlere yardımcı oluruz. Unvan uygun değilse de uygun hale getiririz. İletişim bölümünde telefon email ve adres bilgilerimiz mevcuttur.
   Kolaylıklar dilerim.

 87. yurt dısındaki firma ile hizmet sözleşmesi yaptık piyasa arastırması urun tanıtımı misafir agırlama vs hizmetler karşılıgı her ay 5000 usd banka yolu ile gonderecekler sahıs firması kurup sozleşmenin dv odeyip her ay gelen para uzerinden hizmet faturası kecesegim gelirime işleyip her ay işyeri kirası icin (stp vergi)muht vs 3 ayda bir gecici yıllık ve yıllık gelir vergisi beyanlarını yapıcaz bunun haricinde kdv konusu ne olacak bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba Mustafa bey
   Firma hizmetinizden yurt içinde yararlanıyor, yani sizpiyasa araştırmasını burada yapıyorsunuz, ürün tanıtımını burada yapıyorsunuz. Dolayısıyla hiç tartışmasız KDV’li fatura düzenlemek zorundasınız.
   Sakın bu konuda hatalı işlem yapmayınız.

   Kolay gelsin.

 88. Merhaba Cihat Bey
  İndirimli akaryakıt satışı için aracılık yapmak üzere bir şirket kurmak istiyorum. Akaryakıt firmasıyla filo anlaşması yapıp bireysel kullanıcıların indirimli akaryakıt almalarını sağlayacağım. Bunun için kuracağım şirketin akaryakıt alım satım lisansı olması gerekir mi? NACE kodu 47.30.01 veya 46.71.01 olacak sanırım. Bu durumda EPDK veya benzer bir kuruluştan lisans almak gerekir mi, yoksa doğrudan alım satım yapıp bu şekilde faturalandırma yapabilir miyim?
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Şirket kurmak istediğiniz faaliyet konusu akaryakıt sektörü ise, akaryakıt ile ilgili her türlü aracılık faaliyeti EPDK iznine tabidir.
   Kolay gelsin.

 89. Merhaba Cihat Bey,

  İnternet üzerinden ihracat yapacağım tek kişilik bir şirket kurmak istiyorum, peki sizce LTD mi daha avantajlı olur yoksa şahıs şirketi mi?

  1. Merhaba
   Hocaya sormuşlar hocam cenaze töreninde tabutun neresinde gitmek gerekir diye. Hoca cevap vermiş; içinde gitme de neresinde gidersen git.
   Şimdi Levent bey sizin soruyu cevaplayacak olursak işleriniz iyi olsun, parayı kazanın da, AŞ olur LTD olur, şahıs olur farketmez. Temel beklenti bu olmalı. Eğer sürdürülebilir bir faaliyetiniz olacaksa, karşı tarafa güven versin istiyorsanız kurumsal imaj açısından LTD öneririm, kazancınız yüksek olacaksa net karlılık üzerinden vergi oranı düşük olduğu için yine LTD öneririm. Diğer detayları ancak danışmanlık hizmeti çerçevesinde iletebilirim buraya sığmaz.

 90. Merhaba Cihat Bey…
  Ben şu an sigortalı olarak çalışıyorum. Fotoğrafçılık üzerine şahıs şirketi kurmak istiyorum. Dükkan kiralayana kadar şimdilik ofis ve fotoğraf stüdyosu olarak evimi kullanabilir miyim ve sigortalı çalışan olarak oğlumu gösterebilir miyim. Gerektiğinde fotoğraf çekimi ve baskı tarzı işler olacak ve ben çalıştığım için hafta içi işlerle o ilgilenecek. Hafta sonları da birlikte çalışacağız. Ve son olarak benim sigortam iptal olur mu..
  Bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

  1. Merhaba ev ofis olarak adresinizi kullanmanız mümkün. Oğlunuzu çalışan gösterebilirsiniz. Sigortalılığınız devam ederse kendiniz mükellef olduğunuzda bağkur devreye girmez, çıkışınız yapıldığında bağkur devreye girer.
   Umarım sizlere yardımcı oldum.
   Başarılar dilerim, profesyonel çekimlerinizi paylaştığınız bir linkiniz varsa email adresime gönderin lütfen.

 91. MERHABA BİR LİMİTED ŞİRKETİ KURDUK AMA ŞUAN KAPATMAK İSTİYORUZ NE YAPABİLİİRİM BUNUN İÇİN DAHA DOĞRUSU İMZA SÜRKÜMÜ ALIP ADIMA ŞİRKET AÇMIŞLAR. KANDIRILDIM KISACASI VE TAM BİR OLMADI AÇILIŞI HEMEN İPTAL EDEBİLİYORMUYUZ? KARAR DEFTERİ YOK NASIL OLABİLİR YARDIMCI OLUR MUSUNUZ?

 92. Merhaba, ticaret sicilde tescil olduğu gün defter tasdiği gerekir demişsiniz. Ticaret sicil başvuruyu başvurulduğu gün tescil ediyor mu? yoksa bir kaç gün sonra mı tescil kararı alıyor. Tescil edildiğinden haberimiz olmaz ise defter tasdiğinden cezaya maruz kalır mıyız?

  1. Merhaba şirket kuruluşu açısından defter tasdiki özellikli bir konu. Vergi Usul Kanunu 221. madde defter tasdikinin işe başlamadan önce yapılmasını belirtmektedir. Ancak şirketlerde işe başlama tescil tarihi olduğu için yayınlanan genelge ile işe başlamadan önce tasdik yapılamayacağından, tescil tarihinde (kuruluş tarihinde) tasdik yapıldığında ceza kesilmeyeceği belirtilmektedir. Bu durumda tescil tarihi sonrasında yapılan defter tasdikleri usulsüzlük cezası gerektiriyor.

 93. merhaba ben şahıs şirketi açmak istiyorum.ticaretımde herhangi bır engelle karşılaşırmıyım.

  1. Merhaba ticaret yaşamın bir parçası nasıl bir engelle karşılaşmaktan bahsediyorsunuz. Ticaretle uğraşan herkes gibi sizin de katlanmanız gereken maliyetler ve karşılacağınız zorluklar olacaktır.
   Başarılar diliyorum.

 94. Merhabalar instagram facebok veya e ticaret sitelerinde makyaj malzemesi kendi yaptigim taki ve süslediğim terlikleri satmak hobi malzemesi satmak istiyorum.Home ofis olarak sahis sirketi kurmayi dusunuyorum.esim emekli benim 3000 kusur ssk gunum var.fakat emekliligime 10 yil var prim eksigimdecok esimin adinami sahis sirketi kurmak mantikli( tapu benim adima) yoksa benimmi.faturalarin bazilari benim digerleri esim adina.sahis sirketinde birden fazla urun alip satabilirmiyim.eger esimin adina acarsak ben onun ssk li calisani gorunebilirmiyim.esim emekli oldugu icin bagkurlu olamiycak.tapu benim adima oldugu icin kira kontrati yok bunu nasil cozebiliriz.benim adima acsak sifirdan baslayip bagkurlumu olcam.yasim 41 emekliligim uzarmi hangi yolu izlemek mantikli olur.simdiden cokk tesekkur ederim.

  1. Merhaba eşinizin adına açabilirsiniz, eşiniz emekli olduğu için maaşından kesinti yapılmıyor artık. Siz eşinizin yanında sigortalı olabilirsiniz. Çeşitli ürünlerin alım satımını yapabilirsiniz. Faturaların tamamını vergi mükellefi kim olacak ise onun adına almalısınız.

 95. Merhabalar Cihat Bey,

  Tasarım ofisine ek olarak inşaat, emlak ve ilerde ilgimi çekebileceğini düşündüğüm bir kaç sektör ismi ekleyerek bir limited şirketi açmayı planlıyorum. Bu süreçte bilgi sahibi olmak istediğim bir kaç husus var;

  *Yazınızda belirttiğiniz gibi “iyi bir mali müşavir” ile görüşmeliyim ama müşavirlerin iyisini kötüsünü nasıl ayırt edeceğimi bilmiyorum,

  *Unvan belirleme hususunda ilgi duyduğum sektörler tek bir ortak isimde mi toplanmalı?

  *Şirketi kurduğumda şahsım için bağlı olmam gereken kurum için Bağ-kur ya da SGK tercihi yapılabilinir mi? Evetse hangi tercih daha ekonomiktir?

  * Müdür olarak tayin edeceğim kişi eşim olabilir mi ve maaşını asgari ücret olarak belirleyebilir miyim? Ya da emekli olan bir yakınımı müdür tayin etmem SGK açısından daha ekonomik olur mu?

  Zahmet vermiş olacağım lakin cevap verirseniz çok memnun olurum. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Başarılarla dolu, sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür dilerim.

  Saygılarımla,

  Mehmet.

  1. Merhaba unvanda veya faaliyet konusunda çeşitli sektörlerin bulunması mümkün, sonradan da eklenebilir.
   Mali Müşavir’in iyisi kötüsü konusu her meslek açısından beklentilerle ilgili olmakla birlikte, farklı meslektaşlarla görüştüğünüzde fikir edinmiş olursunuz diye düşünüyorum.
   Devam sorularınızla ilgili bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
   Bol kazançlar.

 96. Cihat Bey Merhabalar.
  Öncelikle bizleri aydınlattığınız ve yardımcı olduğunuz için teşekkürlerimi kabul edin lütfen.

  Şahıs Şirketi yada LTD açmada kararsız kaldım.Söyleki Bir kurumsal firmanın test bölümünü taşere etmek istiyolar bende şirket kurmak istiyorum fakat .AYLIK 7500 gibi bir ücret kesilecek sahıs açsam avantajlı olurmu.Birde sahıs sırketı actım daha sonra farklı bir iş daha aldım ve kazancımı 2x KATLADIM bu sefer hala sahıs sırketı avantajlı olurmu yoksa LTD mı avantajlı olur.

  İyi çalışmalar

  1. Yavuz bey bir gün randevu alıp gelirseniz sizinle uzun uzun hesaplarız bunları. Konunun bir çok farklı boyutu var.
   Diğer sorulara verdiğim yanıtlarda sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.

 97. Oncelike yardımlarınız için teşekkür ediyorum! Biz şuan aktif olarak yurt dışına meyve sebze ihracatı yapıyoruz ama bu faliyeti şuan kendi firmamız olmadığı için geçici olarak arkadaşımın ihracat firması üzerinden yapıyoruz ! Sorum iharcat ve iihalat yapılacak ve yillik yüksek ciro minimum 500 bin TL ve üzeri mevlalarda ihracat ithalat yamamiz için lmt mi yoksa a.s mi önerirsiniz?

  1. Merhaba Emrah bey her Limited şirket veya anonim şirket olabilir ancak hangisini tercih edeceğiniz konusunu soracağım bazı soruların cevaplarını bulduğumuzda netleştirebiliriz. Bol kazançlar diliyorum.

 98. cihat bey merhabalar,
  benim için bu sorunun cevabı çok önemli.
  Ben lise mezunuyum.ben ltd şti kurup Kimyasal ürünler satmak istiyorum yasal faturalı satışlar herşey uygun olacak şekilde yani gizli bişey yok.
  bunun için kimya okumak şart mı veya üniveriste mezunu olmak.çok merak ediyorum blgilendirmenizi bekleyeceğim saygılarımla,

 99. Üstadım Saygılar,
  Yeni bir ltd.şti. kuruluşu yaptık. Ancak SGK konusunda çeşitli görüşler alınca kafamız çok karıştı. Ticaret sicilde açılış işlemleri yaparken sigortalı çalışacak bilgisini de verdik. Özellikle memura da sorduk. “Verilen bilgide değişiklik olursa bildirimde bulunacaksınız. Şimdi bir şey yapmanıza gerek yok” dedi. SGK ya şifre için başvurduğumuzda işyeri bildirgesi istedi. Bu konuda daha önceden ceza alanlar olduğunu öğrendik. Malum sürekli değişikliklerimiz oluyor. Tecrübenizle bizleri de aydınlatabilmenizi rica ediyoruz. Saygılarımla.

  1. Merhaba, şirket kuruluşu sırasında sicile işçi sayısı bildirdiyseniz SGK’ya bildirilir, ancak konuyla ilgili olarak SGK’ya bir dilekçe ile durumu bildirip sonradan kendiniz işyeri bildirgesi ile işçi girişi yaparsanız sıkıntı kalmaz. Ancak siz sicile bildirimi işyeri bildirgesine gerek yok şeklinde değerlendirip işyeri bildirgesi vermemişsiniz. Aslında böyle bir yükümlülüğünüz yok yani ticaret sicile yapılan işçi bildirimi işyeri bildirgesi yerine geçer.

 100. Merhabalar bir sorum olacaktı. Fransa da bir firmada çalişiyorum tüm sosyal haklarım ve emeklilik primlerim ödeniyor. Türkiye de bir ihracat firması kurmak istiyorum. Burada tüm haklara sahibim oturum ve çalişma. Ve dediğim gibi sgk ya dair tüm ödemelerim yapılıyor. Türkiye de şirket kuruluş esnasında sgk-bağkur kısmımdan muafmıyım ? Çünkü şöyle bir ibare var. Teşekkürler.

  1- Türkiye de bağımsız çalışması bulunan, ancak bu çalışmasından önce vatandaşı bulunduğu ülkede sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyen ve prim ödemeye devam eden, bu kuruluşlardan emekli olanlar, çalışma izin belgesi ile birlikte vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödediklerini ve ödemelerinin devam ettiğini veya emekli aylığı aldıklarını gösterir (yeminli tercüme bürolarınca veya mahalli konsolosluklar aracılığıyla tercüme edilmiş) hizmet cetvelini veya aylık aldığını gösterir belgeyi il müdürlüklerimize ibraz etmeleri halinde, 5510 sayılı kanunun 4/b maddesi kapsamında (Bağ kur) zorunlu sigortalı olamayacaklardır.

  1. Merhaba yurt dışında adınıza ödenen sosyal güvenlik primlerine ilişkin olarak kapsam dahilinde olduğunuza dair belgeleri sunarsanız, bağkur kaydınız silinir. Burada bağkurlu olmanıza gerek kalmaz.

 101. Merhaba Cihat Bey,

  Şu an markam tescil sürecinde.Fason olarak zeytinyağı ürettirip belirlemiş olduğum 50 civarı markette ve internet sitem üzerinden satışını gerçekleştireceğim.Şahıs şirketi kurmayı düşünüyordum ama prestij olarak çok kayıp yaşar mıyım bilemedim.Bu konuda sizin nasıl bir öneriniz olur.Teşekkürler

  1. Eray bey kaygınızda çok haklısınız. Büyük düşünüyorsanız büyük adımlar atmalısınız ve bu adımı baştan atmak daha mantıklı. Sonradan şahıs işletmesini dönüştürme ile uğraşmayın.

 102. Cihan bey merhabalar. İki ortaklı bir şirket kuracağız. Ancak şirketin bir ortağı eşim olacak, kuruluş aşamaları için vekaletle ben kuruluşu ortağımızla birlikte yapabilirmiyim? vekaletnameyi nasıl almam gerek?
  tşk ederim.

  1. Merhaba şirket müdürü olmayacaksa herhangi bir ortak size kuruluş için vekalet verebilir hatta şirket müdürü olacak ortak da verebilir. Ancak şirket müdürü mutlaka 2 kez notere imza için gitmesi gerekecektir.

 103. Merhaba.
  Ermenistan uyruklu olup Türkiye’de altı seneden fazla çalışma izni ile çalışmaktayım, SGK var. Oto bakım ürünlerin ithalat, ihracat ve yurtiçi, yurt dışı, aynı zamanda internet üzerinden ticareti yapmak amaclı LTD Şti kurmak istiyorum. T.C. vatandaşlı bir ortak olmadan kendim şirketi kurup, Bağkura ödemeler yapıp SGK ya devem edilmesi mümkün mu? İş çıkışı aldıktan sonra çalışma iznim otomatik olarak iptal olucaktır. Bu durumda şirket sahibi olup nasıl bir ikameti ile faaliyet gösterebilirim?Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba çalıştığınız süre içerisinde şirket kurmak sıkıntı değil. Şirket kurup faaliyetinize devam edebilirsiniz.
   Sigortanız ödendiği sürece şirket ortaklığından Bağkur devreye girmez. Çalışma izniniz zaten ikamet olarak geçerli.
   Çalıştığınız şirketten ayrılmak istiyorsanız kendi şirketinizden çalıma izni veya kendinize ikamet alabilirsiniz. Şirket ortaklığı için çalışma izni zorunlu değildir. Bol kazançlar dilerim.

 104. Cihat Bey merhaba,
  Kosgebe başvuracağım ve ardından Şahıs veya limited Şirketi kurma arasında kaldım Tek ortak ben olacağım. Nacizane bir kaç sorum olacak size..

  1-Öncelikli sorum şu. Limited ve sahısta en fazla kaç NACE koduna yada faaliyet alanına yer verebiliyoruz?
  2-Şahıs firmasını ileri ki yıllarda şirketi bozmadan Limitede çevirme şansımız var mıdır?

  Saygılarımla,

  1. Merhaba öncelikle konuyla ilgili olarak şirket kurmak başlıklı yazımı okumanızı öneririm.
   1. Ana faaliyet konusu için tek nace mümkün ancak istediğiniz kadar faaliyet konusuna ana sözleşmede yer verebilirsiniz.
   2. Şahıs işletmesinin limited şirkete dönüşmesi mümkün ancak bazı şeyler bozulur mu, bozulur, unvan değişir, belgeler değişir, vergi no değişir vs.
   Başarılar dilerim.

 105. merhaba limited şirketi kurmayı düşünüyorum. kendim şirketin ortağı olacak şekilde kurulabiliyor mu? ayrıca şirketi kurduktan sonra 1 yıl sadece gider olması (kira elektrik su vb.) daha sonra gelir olması durumunda bir vergi borcu yada şirketi kapatma zorunluluğu gibi bir sorun olur mu?

  1. Merhaba 1 yıl veya daha fazla sadece gider olması sıkıntı oluşturmaz, hiç gideriniz olmasa da sabit beyanname damga vergileri, muhasebe ücreti gibi maliyetleriniz olacaktır. Şirketi kapatma veya standart bir vergi yükü oluşmaz.

 106. merhaba ben emekliyim a.ş hissedarı olmamda ne gibi dezavantaj vardır.hissedar kardeşim adına olacağım bilgi verirseniz sevinirim

 107. Merhaba Efendim.. Bir sorum olacak.. Bir şirket kurmak istiyorum.. Fakat ayrı kılasmanlarda sanırım.. Birincisi Bayan Üzerine Şal,Eşarp,Çanta Takı vs .. Diğeri ise Bilişim üzerine Web site tasarım destek sistemleri vs.Ve bunlara ek olarak lazer kesme makinası almak istiyorum.. Acaba bunları aynı kalemde şirket açarak yapabilirmiyim? Yani İstedigim dallarda iş yapabiliriyim ? Yada hepsi tek tek şirketmi olmalı yardımcı olursanız sevinirim..

  1. Merhaba şirket kuruluşu sürecinde faaliyette bulunacağınız konuları belirlemişseniz eğer ana sözleşme de bu faaliyet konularına yer vermeniz faydalı olacaktır. Ancak ana sözleşmede yazmasa bile ek faaliyetlerde bulunmanız sıkıntı oluşturmaz. Sadece o faaliyetin işiniz olmadığı sonucu ortaya çıkar. Asıl işleriniz ana sözleşmede yazılı işlerinizdir.

 108. Paylaşımlarınız için teşekkürler , müsaadenizle bir sorum olacak , limited şirket olarak faaliyet gösteren bir şirkette ikinci bir limited şirketi kurulabilir mi , şirket binası kiralık, ikici şirket alt kiracı sözleşmesiyle vergi dairesine açılış için başvurabilir mi şimdiden teşekkürler

  1. Murat bey öncelikle ticari faaliyetinizde bol kazançlar dilerim. Elbette aynı adreste birden fazla şirket kuruluşu yapılabilir. Mevcut kiracı ile yeni kiracı arasında veya mülk sahibi ile ek sözleşme yapılabilir. Bu durum tamamen tarafların anlaşmalarına bağlı. Önemli olan bir adresinizin olması ve bu adresin vergi dairesine bildirilmesidir.

 109. Merhaba,

  Oncelikle zaman ayirip bilgilerinizi paylastiginiz icin tesekkurler.

  Sadece belirli ulkelere ihracat yapacak yurtdisi ortakli bir sirket kurmak istiyoruz. Sirket kurulum islemlerini tamamladigimizda Kuzey Amerikada’da bir ofis acacagiz. Yurtdisinda bulunacak ofiste calisacak yoneticimizin maasinin bir kismi icin ihracat desteklerinden faydalanmak istiyoruz. Sektorel sirket grubu olusturmadan tek bir sirket olarak bu konuda yararlanabilecegimiz bir destek var midir? URGE bireysel danismanlik desteginden haberdar olduk. Yonetici olarak dusundugumuz kisi bu destegi alabilecek altyapiya sahip. Hem danisman hemde sirket calisanimiz olarak gosterebilirmiyiz? Bu konuda bir bilginiz var ise paylasirsaniz cok seviniriz.
  Saygilar

  1. Oğuz bey merhaba talebiniz özel hizmet kapsamına girmektedir. Bu hususta danışmanlık hizmeti almanız sizin yararınıza olacaktır. Zaten buraya sığdıramayız cevabı.
   Kolay gelsin.

 110. Merhaba cihat bey.. Ben gariban bir vatandaşım bir miktar para karsılıgında ihtiyactan dolayı üzerime şirket kurulumu için notere vergi dairesine vs gittik noterde genel vekalet verdim..vsvs iş sadece vergi dairesinin yoklamasına kaldı..Biraz arastırınca pisman oldum ve hata yaptıgımı anladım..Diyorum ki noterden azilname ceksem nasıl olur ve bu sirketi nasıl kapatırabilirim rica ediyorum yardımcı olun bana simdiden cok tşk ederim.. Kolay Gelsin..

 111. merhaba,

  e-ticaret üzerinden ürün satışı yapmak istiyorum limited şirketimi yoksa sahış sirketimi kurmam gerekiyor hangisi daha faydalı olur totalde ne kadar ücret çıkar? birde evden çalışmak istiyorum bununla ilgili bilgi verebilir misiniz acaba son olarak sigorta ödemek zorundamıyım teşekkürler

  1. Merhaba 2 cümlede oldukça çok soru sormuşsunuz ancak kısmen cevaplayayım, LTD veya şahıs olabilir, başlangıçta işin gidişatını görmek için şahıs işletmesi ile başlayabilirsiniz. Ücret hizmet aldığınız adrese göre değişmekle birlikte yüksek tutarlar değildir, şahıs işletmesi maliyeti daha düşüktür. Evden çalışabilirsiniz, evinizi adres gösterebilirsiniz. Sigortalı olarak çalışmıyorsanız 4B’li olursunuz (Bağkur) ve prim ödemeniz gerekir.

 112. Merhaba, bankalara olan kredi kartı ve kredi borçlarım yuzunden ltd sti veya A.S. kurmama herhangi bir engel olurmu birde bankalara olan kisisel borçlarım yüzünden sirket hesabi acabilirmiyim, sirket hesabi acmamda herhangi sorun olurmu ?

  Cok teşekkürler. Iyi calismalar.

  1. Merhaba herhangi bir sorun olmaz hesap açabilirsiniz ancak alacaklılar şirket üzerindeki haklarınıza eğer varsa bir değer haciz uygulayabilirler.

 113. Cihat Bey Merhaba;
  Daha önceki borçlarım yüzünden sicilim bozuk. Ticaret yapmak istiyorum ama sermaye sıkıntım var. Limited şirketi kurarak bankalardan sermaye için kredi alabilirmiyim. Bana bu konuda bilgilendirme yaparsanız sevinirim. İyi çalışmalar.

 114. Merhaba ben biriyle kağıt üzerinde 1 projeye ait ortaklığım var. Fakat ben bu projeden alakasız kişisel bir şirket açmak istiyorum. Ortaklığım yüzünden açamama durumum var mı? veya bu proje ortağımın şirketten hak isteme durumu olabilir mi?

  1. Merhaba şirket kurma yoluyla ortak olduğunuz ortağınızdan habersiz aynı sektörde başka bir şirkete ortak olmanız etik olmamakla birlikte bu yönde bir anlaşmanız yoksa özgürsünüz ancak haksız rekabet davası konusu yapması lazım ortağınızın, aksi takdirde hak talep edemez.

 115. Merhabalar sorumu yanıtlarsanız çok sevinim eşimiki sene önce LTD şirket kurdu kendi üzerine ve bir süre sonra kapatmak durumunda kaldı şirketi kuraraken 10.000₺para yatırdık kapatırken bu parayı almadık bu parayı nasıl alabiliriz kullanılmadı içerideki para ?

  1. Merhaba şirket hesaplarındaki paranızı alabilirsiniz ancak bu soruyu net cevaplayabilmek için şirketinizin mizanını görüp bakmak lazım buradan vereceğim her cevap yanıltıcı olur.

 116. mnerhabalar benim bi sorum olacak. Ben ltd şirketime bir iş kolu daha eklemek istiyorum bu mümkün mü, mümkünse maliyeti ne acaba? şimdiden teşekkürler…

  1. Merhaba, ana sözleşme faaliyet konusu değişikliği yaparak yeni faaliyet konuları ilave edilebilir. Maliyet konusunda buradan bilgi veremem, mesai saatleri içerisinde arayabilirseniz yardımcı olabilirim.

 117. Merhaba Cihat Bey,
  Yardımınıza çok ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim.
  Kendi işim için adıma şahıs firması kurmaya karar vermiştim. Bunu yaparsam 4b’ye geçmek zorunda olacağımdan, 3 sene emekliliğim öteleniyor ve 8 sene prim ödemeye devam etmek zorunda kalıyorum. Şu an
  4a olarak prim gün sayısını tavandan doldurmuş olarak emeklilik için yaş bekliyorum.

  Emekli olmuş olan annemden
  – firma kurulum ve diğer işlemler yürütmek için gerekli bana genel vekalet,
  – mali müşavire vekalet
  – imza beyannamesi
  – ikametgah (başka bir ilde ikamet ediyor)
  dökümanlarını alarak annemin adına ünvanlı şahıs firması kurabilir miyim ?
  Sanal ofisi adresi göstereceğiz.
  Bu mali ve yasal olarak sorun çıkartır mı ? Önerileriniz ne olur ?

  1. Merhaba söz konusu uygulama bir sıkıntı oluşturmaz. Önemli olan yaptığınız iş açısından işletmenizi sunarken temsil açısından başkasının adına olması sizin için sorun olmuyorsa yapabilirsiniz.

 118. Merhaba,
  Ben tek başıma yazılımla ilgili bi şirket kurmak istiyorum.Eğer adresi evim gösterirsem para ödememe gerek kalmayacak mı? Bi yerde çalışıp aynı zamanda da şirket sahibi olabilir miyim? Eğer adres ev olursa bu hangi şirket türüne girer veya ne önerirsiniz?

  1. Merhaba, şirket kurmak için evinizi adres göstermenizin önünde bir engel yok. Evinizi adres göstererek şahıs işletmesi veya limited şirket kurabilirsiniz. Evinizin size ait ise kira stopajı ödemezsiniz ancak size ait değil ise kira ödemesi üzerinde stopaj ödemeniz gerekecektir.

Cihat Ertürk için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »